top of page

TEAM

Hvordan og hvorfor forbedrer vi samarbejde i teams? For os handler det især om 3 ting. Ansvars og præstations-mindset, samarbejde og trivsel i teams og medarbejdere i verdensklasse. Læs mere herunder.

Ragnhild.jpg

          Fordi vi alle har været på det samme forløb og har trænet de samme ting, har vi fået et fælles sprog og er blevet meget mere bevidste om vores fælles mål og vores fælles adfærd. Det er  jo stort set umuligt at være uenig i Maestro-forløbets formål og indhold. Der er ingen, som kan hævde, at det er for langt ude, for vi har selv været med til at definere indholdet. Det fælles forløb og fælles sprog har styrket tilliden på tværs af medarbejdere og  ledelseslag og har gjort os bedre til at afstemme forventninger og italesætte konflikter

Ragnhild Korfits Frank - Afdelingsleder - Novozymes

"

71918922.jpg

ANSVAR OG PRÆSTATIONER

Jeg tager ansvar - og holder dig ansvarlig

Organisationer, hvor ansvarligheden er lav, er organisationer, som er vanskelige at drive forbedringer og forandringer i. Det er  organisationer, hvor mentale ressourcer spildes på brok og splid på bekostning af udvikling og fremdrift. Det er organisationer, som har vanskeligt ved at fastholde nye tiltag, og som hurtigt glider tilbage  til “de gamle måder” at gøre tingene på. Det er organisationer, hvor niveauet af proaktivitet og ”forpligtelse til handling” er lavt. 

Men Ansvar er et - kollektivt - mindset, og dette mindset kan trænes og udvikles. Maestro har stor erfaring med at, hjælpe virksomheder i disse bestræbelser. 

SAMARBEJDE OG TRIVSEL

”Der er ingen problemer, vi ikke kan løse sammen og meget få, som vi kan løse alene”  - præsident Lyndon Johnson

Tillid og trivsel er grundforudsætninger for gode teampræstationer, desværre kan det nogle gange være en udfordring at få samarbejdet til at klikke i organisationen. Maestro har stor erfaring med at spotte og forbedre de faktorer, som hæmmer samarbejdet. Principper som kan åbne op for fælles læring og indsigt i, hvordan det tværorganisatoriske samarbejde forbedres. Hvordan samarbejder organisationen omkring løsningen af de komplekse udfordringer, den står overfor? Hvordan øges trivslen? 

iStock-1294958620.jpg
RUB.jpg

MEDARBEJDERE I VERDENSKLASSE

Hvad er det, som skaber virksomheder i verdensklasse?

I samarbejde med en række førende virksomheder, har Maestro udviklet et program med det formål at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne og holde virksomheden på forkant i den globale konkurrence. Dette trænings- og udviklingsprogram henvender sig til alle medarbejdere på alle niveauer og funktioner i virksomheden. Svaret er i øvrigt: Det gør ”Medarbejdere i Verdensklasse”!     

bottom of page