top of page

DEN KONSTRUKTIVE KONFRONTATION™

Hvordan man styrker relationer og samarbejde

igennem Konstruktiv Konfrontation og dialog

iStock_000045053366_Large.jpg
iStock_000045053366_Large.jpg

"

STORE PROBLEMER KAN IKKE TIES IHJEL

Når vi undlader at konfrontere andre mennesker med ting som påvirker os, skyldes det ofte en frygt for at det kan skade relationen. Der er dog flere problemer forbundet med at undlade at konfrontere og ofte vil det faktisk være værre ikke at konfrontere. De fleste kender til situationer hvor:

 • Frustrationer bygger sig op over tid for til sidst at komme ud i en uhensigtsmæssig ”eksplosion”. 

 • Man undlader at konfrontere, fordi det føles ”lettere” at lade være. 

 • Det at konfrontere kan være forbundet med risiko – f.eks. at konfrontere en overordnet.
   

Problemet er at de ting der påvirker relationen negativt, ikke forsvinder af sig selv.  Og hvis man ikke evner eller har viljen til at konfrontere igennem dialog, vil dette i sidste ende kunne ødelægge relationen og blokere for et godt samarbejde.  Hvis det føles vigtigt nok, er det også værd at konfrontere.

DEN VIGTIGSTE KOMPETENCE DU MÅSKE ALDRIG HAR LÆRT

Alle kan tale når emnet er ufarligt og betydningsløst. Det har vi lært fra barnsben. Men når følelserne er store, risikoen er ægte og klumpen i halsen ikke går væk, har vi så lært det? Mestre vi det så? De færreste har, på trods af, at det er her kvaliteten i dialog bliver vigtigst.

Men man kan lære teknikker og metoder til konfrontere konstruktivt så relationer og samarbejde styrkes.

 

Igennem et intensivt forløb sammen med Maestro lærer man konkrete metoder, som umiddelbart kan omsættes til praktiske værktøjer i dagligdagen. 

Forløbet vil altid være virksomhedsspecifikt. Fordelen er at læringen sker i egne og kendte rammer. Der veksles mellem teori og praktiske øvelser. 

 

Der stilles ikke krav til deltagernes forudsætninger – alle kan deltage.

portrait-of-attractive-businessman-in-eyeglasses-looking-at-camera-SBI-304299425.jpg
Stryhns.jpg

FRA BRUDTE LØFTER OG DÅRLIG ADFÆRD - TIL PRÆSTATIONER OG HØJTYDENDE TEAMS

Med Konstruktiv Konfrontation vil organisationen opleve

 • Øget trivsel i organisationen, som altid bidrager til at fastholde de gode medarbejdere

 • Bedre præstationer gennem bedre samarbejde og fælles læring

 • Starten på en virksomhedskultur, hvor man kan holde hinanden ansvarlige og tage ansvar.

”Konstruktiv Konfrontation beskriver jo essensen i

personligt lederskab.

Det skal bruges fra i morgen. Min forståelse for, hvorfor folk agerer som de gør, er vokset markant” 

- DELTAGER PÅ KONSTRUKTIV KONFRONTATION

"

EN INVESTERING I DIN EGEN TRIVSEL

Med Konstruktiv Konfrontation vil du selv opleve

 • At få konkrete værktøjer, som kan omsættes til en videre personlig udvikling.

 • At føle sig mere tryg ved at konfrontere andre i vished om at relationen ikke skades – tværtimod.

 • Øget trivsel i jobbet og privat når frustrationer ikke længere får lov til at hobe sig op over tid

 • Et dybt og praktisk indblik i menneskelig psykologi og neurologi. Herunder hvordan du påvirker dig selv og andre under en konfrontation.

Ønsker du at blive bedre til at få det sagt?

"

Deltag i vores 1 dags intro-kursus fyldt med praktiske metoder og værktøjer til at styrke de nære relationer og samarbejdet mellem kollegaer igennem Konstruktiv Konfrontation og dialog.

”Koncentreret forløb, med god

veksling mellem teori, eksempler og egen refleksion” 

- DELTAGER PÅ KONSTRUKTIV KONFRONTATION

"

iStock-629805626_edited.jpg

VIL DU HØRE MERE?

”Mange spændende vinkler på

konfrontation og dialog” 

- DELTAGER PÅ KONSTRUKTIV KONFRONTATION

"

bottom of page