top of page

LEADERSHIP

Hvordan skaber ledere trivsel og resultater? For os handler det især om 3 ting. Lederens indflydelse og gennemslagskraft, evnen til at forme kulturen samt evnen til at tiltrække og fastholde talent. Læs mere herunder.

Image32.jpg

          Samarbejdet med Maestro gav chef- og mellemledergruppen håndgribelige og målbare værktøjer til at opbygge en stærk kultur i virksomheden, hvor alle medarbejdere inddrages i de løbende tiltag for konstant at gøre kundeoplevelsen bedre. 

Martin Dauw Jacobsen, Executive Chef, KRAM Madservice A/S  

"

177245911.jpg

LEDERENS INDFLYDELSE OG GENNEMSLAGSKRAFT

Hvor mange kan du nå og hvor dybt kan du påvirke dem?

Ledelse handler om at yde indflydelse. Ledelse er at kunne påvirke mennesker og situationer for at opnå ønskede resultater - Ledelse er at påvirke eller ændre egen og andres adfærd. At gå forrrest, men samtidigt skabe følgeskab. I Maestro træner vi ledere på alle niveauer i at øge personlig rækkevidde og dybde i personale- og forandringsledelse. Hvordan kan vi skabe og fastholde den adfærd, som vi ønsker i organisationen og som er påkrævet for at opnå mål og resultater? 

FORM KULTUREN

Kultur æder strategi til morgenmad - Peter Drucker

Det velkendte citat af Peter Drucker tegner billedet, som er påvist i adskillige undersøgelser: Ca. 75% af strategiske tiltag når ikke målet - ofte fordi kulturen, bevidst eller ubevidst, står i vejen for de ønskede ændringer.  I Maestro har vi en struktureret tilgang til at forme kulturen, så den understøtter de ønskede ændringer. Det handler om at forstå de faktorer, som skaber kulturen, så vi målrettet kan styre disse faktorer.

iStock-616133094.jpg
iStock-1089813056.jpg

TILTRÆK OG FASTHOLD MEDARBEJDERE

Medarbejdere forlader ikke virksomheden – de forlader lederen

Mere end 50% af de medarbejdere der siger sit job op nævner lederen, som den direkte årsag.  Ledelse og samarbejde er et kompliceret samspil mellem mennesker i en stadig mere kompliceret verden. I Maestro kan vi træne ledere i konkrete værktøjer og metoder, som kan sikre bedre samarbejde, øget trivsel og bedre resultater i organisationen. Når ledere skruer op for meningsfuldhed og trivsel, skruer de samtidigt op for tiltrækning, og for fastholdelse.  

bottom of page