top of page

Picture Copyright © Royal Unibrew A/S

ROYAL UNIBREW + MAESTRO - STÆRKERE SAMMEN GENNEM 12 ÅR

FRA BRYGGERI-JARGON TIL RESULTATER GENNEM MANGFOLDIGHED, INKLUSION OG TRIVSEL

Et tæt samarbejde mellem Royal Unibrew og Maestro Business har skabt positive forandringer i kulturen og omgangstonen på bryggeriet. Maestro har siden 2011 hjulpet Royal Unibrew med at opbygge en slagkraftig præstationskultur, og i sommeren 2022 blev Maestro bedt om at udvikle et træningsforløb, der kunne ruste medarbejdere og ledere til en verden, hvor der er stigende fokus på ansvarlig virksomhedsadfærd og inkluderende arbejdspladser. Træningsforløbet har hjulpet medarbejderne med at håndtere konflikter og forskelligheder på en positiv og konstruktiv måde, så de kan trives og bidrage til virksomhedens succes i en verden med hastige forandringer.

Maestro er en innovativ træningsvirksomhed, der adskiller sig fra traditionelle kursusvirksomheder ved at fokusere på samtidig udvikling af både faglige, teknologiske og sociale kompetencer. Med et Maestro-forløb styrkes medarbejderes og lederes evne til at indgå i tillidsfulde og trivselsbaserede samarbejder, hvilket er afgørende for en succesfuld og produktiv arbejdsplads.

 

- Jeg har en ambition om at vores medarbejdere skal på 1 uges træning om året, for at holde produktiviteten og medarbejdertrivslen i topform, fortæller fabriksdirektør Keld Norup Lauridsen.  

 

- Da vi kontaktede Maestro havde vi allerede haft medarbejderne på traditionelle kurser. Det var nogle kurser, som fik nogle lidt sløje evalueringer. Derfor var vi meget opsatte på at få noget, som føltes mere relevant for medarbejderne. Og det må man også sige, at vi er lykkes med. Vi havde nogle brokkehoveder, som var gode til at sprede negativ stemning. Ikke en kæmpe andel, men der var bare nogle imellem, som fyldte for meget. Vi ønskede et forløb, som var mere samarbejdsorienteret end de tidligere kurser, og hvor det var individet, der var i fokus! 

 

Fra efteråret ´22 kom de første medarbejdere på en uges træning i grupper af ca. 20-30 pr. gang. Det var helt bevidst kun produktionsfolkene, der kom afsted først, hvor imod lederne først deltog da alle medarbejdere havde gennemført træningen. 

 

- Vi ønskede at skabe et forum for totalt åben dialog. Det måtte ikke være sådan at der sad en leder, og så turde man ikke sige et eller andet, fortæller Keld Norup Lauridsen om den beslutning. 

DSC07024 BW_edited_edited.jpg

” .. hvis trivslen på

arbejdspladsen er god,

så bliver din produktivitet også

bedre, og dit sygefravær

vil falde.

Keld Norup Lauridsen 

Fabriksdirektør

Royal Unibrew  

I forbindelse med Maestroforløbet hos Royal Unibrew fik medarbejderne indsigt i, hvordan man arbejder med eget mindset og tager ansvar for egen og kollegers trivsel. Dette bidrog til en styrket arbejdspladskultur og en mere effektiv samarbejdsånd.

 

Karsten Lund er produktionsleder hos Royal Unibrew, og genkender beskrivelsen af, hvordan brok kunne fylde lidt for meget i omgangstonen ved kolonerne: 
 

- Der kunne ofte være en lidt for negativ fokus på tingene. Hvis der fx skete noget nyt, så var holdningen at ”det her må skade den enkelte”, eller ”det var også bedre i gamle dage”. Man hørte en historie og skabte sit eget billede ud fra det – imens det faktisk var noget helt tredje, der var sket. 

 

- Jeg har et rigtig godt eksempel, som handler om vores TTU-system – Tilløb Til Ulykke – hvor man udfylder en blanket. En af medarbejderne sagde ”Jamen der er jo lavet oceaner af TTU-er på den her opgave, og vi hører aldrig en skid, så det dér system er ikke noget værd!” Det kiggede vi selvfølgelig nærmere på. Har manden ret i det, han sagde? Det viste sig, at vi faktisk kun havde én aktiv TTU på det, og at der var lavet to i alt. Så den dér illusion om, at der formentlig var lavet rigtig mange indberetninger på en sag, den brast jo ligesom. Vi har alle lært nu, at det er fakta vi går efter, og ikke en formodning om, hvordan man tror, det er. 

Efter en uges træning med Maestro kunne jeg tydeligt mærke, at man lige kigger indad først, og får sagt tingene på en god og ordentlig måde. Det er jo fair at komme med kritik, hvis man får formuleret det på en ordentlig og konstruktiv måde, så den anden ikke lukker i som en østers, fastslår Karsten Lund. 

Sort støv

Maestro benytter ofte billedsprog og metaforer, såsom "sort støv", for at skabe en fælles forståelse af abstrakte psykologiske mekanismer. Sort støv repræsenterer negativitet, der spreder sig i form af kritik, klager, rygter og konflikter, hvilket underminerer tillid og trivsel blandt kolleger. Ved at anvende "sort støv" som metafor lettes identifikation og kommunikation af problemet, hvilket motiverer medarbejderne til at samarbejde om at bekæmpe negativitet og fremme et positivt arbejdsmiljø. 

Produktionsleder Peter Dau er en af dem, som bruger det nye fælles sprog aktivt:
- At skabe sort støv er det der med hele tiden at gå rundt og småbrokke sig og pege fingre ad andre. At tale med tusind andre om et problem, i stedet for at gå til den, der rent faktisk kan gøre noget ved det. Det sorte støv fylder meget i hovedet, det forgifter ens identitet, og det spreder dårlig stemning, når det hvirvler rundt hele tiden. Spred i stedet noget positivitet ved at komme ind ad døren og sige: ”Godmorgen gutter, hvordan går det?.”

 

Karsten Lund supplerer, at han allerede mærker en væsentlig forandring blandt kollegerne: 

- Der er kommet en mere positiv stemning, og der er ikke de der små daglige konflikter over småting. Det er blevet helt lettere for os at tale om det, når vi alle har et fælles udgangspunkt: ”Lad nu være med at gå og sparke det dér sorte støv op!” Det er blevet lettere at komme og spørge: ”Hvorfor gør vi det her?” i stedet for at gå og danne egne billeder af en eller anden besked, de har opsnappet et sted fra. Det forhindrer rigtigt mange små konflikter i at udvikle sig.

DSC06985 - 3 BW.jpg

Karsten Lund

De mest positive tilbagemeldinger nogensinde 

Målet med træningsugen var, at alle skulle vende tilbage med konkret viden, som kunne bruges direkte i deres hverdag. Og da det første hold havde været afsted, begyndte det hurtigt at rygtes, at det havde været usædvanligt spændende og engagerende. For når tingene er meningsfulde og praktisk anvendelige, tager mennesker det til sig:

 

- Det jeg hørte oftest, var at Maestro havde kunne fastholde interessen gennem et træningsforløb på 5 dage, uden at det blev tungt eller trivielt. Jeg har ikke hørt noget som helst negativt. Alle har taget noget læring med om hvordan man ser på hinanden og hvordan man kommunikerer. De virker til at have fanget det, fortæller Karsten Lund, og Peter Dau er enig:

DSC06985 - 3 BW.jpg

Peter Dau

- Indholdet var noget, folk kunne forholde sig til med det samme. Nogle har endda skrevet, at de synes forløbet var for kort. Det har vi sgu aldrig oplevet før! Alle har været imponerede over, hvordan instruktørerne fra Maestro har kørt deres parløb. Det er helt klart de mest positive tilbagemeldinger, der nogensinde har været på et træningsforløb, der har været afholdt her!

Godt rustet til nye tider 

Hos Royal Unibrew er man bevidst om de nye vinde, der blæser, og om de forventninger, som nye medarbejdere møder ind med i forhold til arbejdsbetingelser, der afspejler en stigende fokus på trivsel, ansvarlig virksomhedsadfærd og inkluderende arbejdspladser, og Royal Unibrew er dedikeret til at imødekomme disse forventninger. Virksomheden er engageret i at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdere kan trives, og hvor der er en stærk og positiv kultur, der opmuntrer til samarbejde, respekt og ansvarlighed:

 

- Vi er, på mange forskellige fronter, i en tid der deler vandene, og hvor vi taler meget om fx mobning og chikane. Jeg plejer at sige, at det, vi sagde til hinanden i går, det kan vi ikke sige til hinanden i dag. Her på stedet har kulturen altid været præget af en bryggeri-jargon, hvor mange fx har haft øgenavne. Det er klart at man er nødt til at tilpasse sig til den nye virkelighed, forklarer Peter Dau.

DSC07009 -SH.jpg

Søren Bo Hansen 

Dette kan Søren Bo Hansen tale med om, som produktionsmedarbejder på Royal Unibrew gennem 47 år:

 

- Dengang jeg startede, var der en anden tone – og den var hård og kontant! Alle havde øgenavne, og de var bestemt ikke lige kønne allesammen. Jeg går på pension om et par måneder, men ledelsen insisterede på, at jeg skulle med på kurset alligevel. Jeg kan da også mærke, at hele omgangstonen er blevet en anden her, og jeg har selv lært at tackle nogle situationer anderledes. Vi kan alle sammen lære noget af at snakke ordentligt til hinanden, også når vi har fri. Jeg tager selv ofte ud på behandlingssteder fortæller min historie. Jeg havde haft et alkoholmisbrug i en årrække, da bryggeriet gav mig en Minnesota-kur for 12 år siden. Jeg har holdt stien ren lige siden og bruger min historie til at hjælpe andre. Der bruger jeg også min nye viden fra Maestro forløbet.

Maestro fokuserede på at skabe en inkluderende arbejdsplads og fremme en ansvarlig og trivselsbaseret kultur gennem træning og udvikling af den enkelte medarbejder. For Keld Norup Lauridsen har forløbet netop været en god lejlighed til at italesætte den gode og inkluderende omgangstone:

 

- Vi har desværre heller ikke kunne sige os helt fri for mobning og chikane her på stedet. Men vi har brugt os selv i det her forløb til at italesætte de ting, som vi ikke accepterer. Hvis vi fx gerne vil have flere unge piger ind her, så nytter det ikke noget, at de bliver mødt af mandehørm og grænseoverskridende kommentarer.

Søren Feveile Skov er procesoperatør og arbejdsmiljørepræsentant på bryggeriet, hvor han har været i 13 år. Han lægger især vægt på det gode sammenhold på stedet, som skal gives rigtigt videre til de nyeste medarbejdere:

 

- Uanset hvordan vi vender og drejer det, så er der en speciel ånd her på bryggeriet. Når folk fortæller, hvad de kan lide ved at arbejde her, er der vel 97%, der peger på kollegerne. Og vi kommer jo ellers alle mulige steder fra. Nogle folk er her fra Faxe, og nogle endnu længere væk fra. Der er også begyndt at komme flere piger ind, og vi har nogle fra Polen. Alle dem, der er her i forvejen, kommer til at præge de nye med "Faxe-ånden", som man kalder den. Og det er alle de nye, som skal køre kulturen videre i en god og positiv retning.

DSC07001 - BW.jpg

Søren Feveile Skov

Et helt nyt mindset

Opbygning af et kollektivt mindset er vigtigt, da det kan føre til en mere harmonisk arbejdsplads, bedre samarbejde, højere trivsel blandt medarbejdere og til øget produktivitet. Maestroforløbet havde netop fokus på at opbygge dette mindset.

 

Lars Fini Christensen arbejder i produktionen og husker Maestro Business fra tidligere træningsforløb:

 

- Det er jo ikke første gang Maestro er på matriklen – jeg tror, det er fjerde eller femte gang, jeg stifter bekendtskab med deres engagerede undervisere og undervisningsformen. Og det gør jo, at de ved, hvad det er for en virksomhed, de kommer til. Maestro er smaddergode til at drage sig selv med ind i det, de fortæller. De tager små episoder fra deres eget liv med ind i samtalerne. Det er de pissegode til. Ja, jeg vil gå så langt som til at sige, at det har ændret hele vores mindset over for hinanden fuldstændigt.

 

Søren Feveile Skov er enig og tilføjer:

 

- Jeg har en kollega meget tæt på, som jeg altid har haft nogle diskussioner og snakke med. Men de er blevet sjovere efter forløbet, fordi jeg har lært så meget. Altså, det her med at lære at lytte til andre, selvom de har en anden holdning end mig. Ja, det har jeg åbenbart haft meget svært ved at finde ud af! Det vidste jeg ikke, men det fandt jeg ud af, siger han med et lille smil og fortsætter:

 

- Det er skræmmende, men positivt, for det er svært som mere end 50-årig at skulle lære noget helt nyt. Det er jo helt inde i kraniet, der skal ændres noget. Jeg har blandt andet lært, at der er forskel på ”sandheden” og ”fakta”. Jeg har oplevet folk komme og sige til mig, at de har tænkt over nogle tidligere episoder, hvor vi har diskuteret, og hvor jeg godt kan se nu, at jeg greb det helt forkert an. Det er ikke sjovt at sidde og finde ud af bagefter. Forløbet har gjort mig meget bedre til at snakke med mine kolleger. Og jo mere jeg får snakket med mine kolleger, jo bedre lærer jeg dem at kende og ved, hvorfor de og jeg reagerer forskelligt.

 

Alle skal tage ansvar for udviklingen

Maestroforløbet fokuserede særligt på, at hver enkelt medarbejder har et stort personligt ansvar i forhold til virksomhedens udvikling og kollegernes trivsel. Når medarbejderne føler sig ansvarlige for virksomhedens fremgang, skaber det en stærkere følelse af engagement, da alle bidrager og føler sig involverede i den fælles succes.

 

Lars Fini Christensen har især hæftet sig ved det fælles sprog, som han og kollegerne har fået:

 

- Jeg synes, at det er imponerende, at sådan en lille ting som begrebet ”sort støv” har fået så godt fat her. Allerede inden man selv nåede at komme på Maestroforløbet, hørte man folk sige: ”Rolig nu, lad være med alt det sorte støv”,efterfulgt af: ”Nå nej, du har ikke været på kurset, det skal nok komme.” Man hører det jævnligt her, hvis der er nogle, der begynder at komme med for meget negativitet. Så ændrer folk hurtigt tonen, og så griner man lidt af det. Folk er ikke bange for at sige: ”Stop, nu bliver du sgu for negativ bare for at være negativ, i stedet for at være konstruktiv og prøve at løse den opgave, du er sat til.”

 

- Det hele har gået meget på det personlige plan og på, at vi hver især har ansvar for at være med til at rykke virksomheden i den rigtige retning. Det er ikke kun virksomheden, der skal tage ansvar, det skal vi andre også. Når jeg kommer på arbejde nu og møder det modsatte skift, jamen så er der kommet ansigt på kollegerne, og folk er ikke bange for at sige: ”Det, I lavede i går, det var noget skidt, men det kan løses på den og den måde”. Det er enormt positivt! Og nogle af de mere stille typer eller de helt nye opdagede, at der var også plads til dem, og at der blev lyttet, når de sagde noget. Tonen er blevet mere forstående, efter vi har været afsted, fortæller Lars Fini og kommer med en klar opfordring til ledelsen:

 

- Jeg håber virkelig, at de vil bruge Maestro igen næste gang også. Jeg er ret begejstret for dem, for de er bare stjernegode til at læse gruppen i løbet af no time og aflevere budskaberne. Det er tydeligt at mærke, at de kommer ud af den samme produktionsverden, som os andre. De har ikke kun læst sig til det, de formidler – de kan det. De har så meget i deres rygsække at dele ud af, og de gør det gerne. De er bare møg-engagerede! 

 

Glædeligt gensyn med kompetente undervisere

Royal Unibrew indledte samarbejdet med Maestro i 2011, midt i en udfordrende turn around-proces, som var med til at lægge grundlaget for den ekstremt succesfulde virksomhed, som Royal Unibrew er i dag. Samarbejdet mellem de to virksomheder er sidenhen blevet styrket, og har medvirket til yderligere vækst og udvikling for Royal Unibrew.

 

Keld Norup Lauridsen fortæller:

 

- Gennem tiden har vi bare måttet erkende, at Maestro er de bedste til at ramme den medarbejdergruppe, som vi har. Maestro har et godt ry blandt medarbejderne fra bl.a. Medarbejdere i Verdensklasse programmet, så det var et glædeligt gensyn – de ved, at det er ikke farligt, når det er dem der er her. Der bliver ikke rablet teorier af. Det hele bliver krydret med noget praktisk, og tingene bliver hele tiden vendt om: ”Hvad betyder det her så for mig?” Der bliver sat noget handling og nogle ord bag, som gør, at folk kan sætte billeder på og måske endda genkende situationen.

 

- Maestros instruktører har selv været i en produktionsvirksomhed, så de kender tonen og de bump, der kan være. Det gør en stor forskel her hos os, at de er i øjenhøjde med folk. Og så er de jo bare sindssygt kompetente i det, de underviser i. De ramte spot on i forhold til mine ambitioner og mine forventninger, især når man så evalueringerne. Dem, som jeg selv havde kategoriseret lidt som de dér brokkehoveder, de er faktisk med helt fremme i bussen og kommet med konstruktive spørgsmål.

 

- Vi er blevet helt høje af, at der har været så sindssygt gode tilbagemeldinger hele vejen rundt. Den er virkelig ”trængt ind i bolden” på rigtigt mange denne gang. Jeg har været rundt og holde kantinemøde efterfølgende med alle holdene, og der kan du bare mærke forandringen med det samme. Folk er meget mere ”med”, er mere smilende og griner, når vi laver lidt sjov. Sådan har det ikke altid været. Jeg tror i grunden, at den største forskel er blandt kollegaerne indbyrdes. Og netop trivsel og fastholdelse af medarbejdere er et af vores vigtigste indsatsområder, og her forventer jeg klart at se en forskel, fastslår fabriksdirektøren.

 

Det positive mindset skal forankres

Der er ingen tvivl om, at forløbet hos Maestro Business har skabt en helt ny og positiv bundklang blandt medarbejderne. Nu gælder det om at sørge for at forankre og vedligeholde den konstruktive kommunikation i organisationen.

 

- Alle holdene har arbejdet intensivt med Maestros forskellige træningsplancher, som de har tegnet og skrevet på. Jeg tror, at der er lavet cirka 10 plancher i gennemsnit per hold, som hænger på gangene her. Jeg laver også et fast ugebrev, hvor jeg bruger billeder af plancherne som reminder.

Det er vigtigt, at vi alle – og især lederne – husker at italesætte den nye viden hele tiden. Vi arbejder allerede på at lave et system for, at produktionslederne husker at bruge de nye termer, når de går rundt og snakker med medarbejderne. Når en fx siger ”Nu har jeg spurgt 4 gange om at få en ny kost herned!!!”, så skal svaret være noget med ”Arh, er det ikke lidt sort støv det der? Det er godt nok en kost, du snakker om, men er det ikke også lidt sort støv? Har du ikke fået at vide, at den er bestilt?”. Vi skal alle huske at bruge termerne og det nye fælles sprog, så bolden spilles tilbage, fortæller Keld Norup Lauridsen og fortsætter:

 

- Det næste, vi kigger på, er en overbygning på træningsforløbet. Her skal vi kigge mere på produktionsanlægget; hvordan reducerer vi nedetid og får nogle værktøjer ift. kapacitet og effektivitet. Der kunne også sagtens være noget omkring samarbejde med i det. Men det bliver sådan lidt mere hardcore på, hvad der kommer ud, hvor er hullerne i en kolonne, og hvordan man kan gøre noget ved dem. Og der har individet jo også en kæmpe rolle i, hvordan den del kører.

 

Forventer bedre produktivitet på sigt

På spørgsmålet om, hvorvidt træningsforløbet har styrket selve forretningen, ser Keld Norup Lauridsen nogle positive tendenser:

 

- Vi ved allerede, at hvis trivslen på arbejdspladsen er god, så bliver din produktivitet også bedre, og dit sygefravær vil falde. Det er lidt for tidligt at se konkrete resultater af forløbet endnu, men jeg er helt sikker på, at de kommer som et resultat af, at stemningen er blevet en anden. Der er kommet anden tilgang til udfordringer. I stedet for at være negativ, så er der en meget mere konstruktiv tilgang til at løse problemerne. Og det gør også, at du som leder og ansvarlig har mere lyst til at gå i gang med at arbejde med løsningsforslagene. Det vil med garanti også give en bedre produktivitet. Det er uomtvisteligt. Det er bare et spørgsmål om tid!

Om Royal Unibrew

Royal Unibrew er en moderne og velrenommeret multi-beverage virksomhed med stærke lokale brandporteføljer i Norden, Baltikum, Italien, Frankrig og Canada. Med mere end 1.800 ansatte og en betydelig aktionærbase på over 17.000, er Royal Unibrew en af Danmarks største og mest respekterede virksomheder i drikkevareindustrien.

Virksomheden har en solid forankring i kvalitet, innovation og bæredygtighed, og dens succes er blevet skabt gennem en kultur af forandringsparathed, fighter-vilje og visionær ledelse. Royal Unibrews stærke brands som Faxe Kondi, CULT, Royal, Ceres, Rock Star, Albani, Egekilde, Heineken, Anarkist, Pepsi, Lays og Doritos m.fl. har ført til en imponerende vækst siden 2011.

Efter en udfordrende turn-around er Royal Unibrews omsætning steget betydeligt fra ca. 4,8 milliarder DKK i 2011 til ca. 7,2 milliarder DKK i 2021, og driftsresultatet er også øget markant fra ca. 647 millioner DKK i 2011 til ca. 1,1 milliarder DKK i 2021. Virksomheden har været i stand til at fastholde sin stærke position i drikkevareindustrien og fortsætter med at imponere med sit fokus på resultatskabelse.

Royal Unibrews produkter sælges i dag i mere end 70 lande på verdensplan, og virksomheden har en mission om at være den foretrukne lokale drikkevarepartner, der udfordrer status quo og skaber gode øjeblikke for forbrugerne på en bæredygtig og innovativ måde. Royal Unibrews evne til at kombinere innovation og bæredygtighed med stærke brandporteføljer har placeret den som en ledende spiller i drikkevareindustrien og et attraktivt valg for investorer.

bottom of page