top of page

DEMAND FLOW®
TECHNOLOGY

Gør din virksomhed kundebehovsdrevet. 

ET KVANTESPRING I HASTIGHED OG REAKTIONSEVNE

Demand Flow® Technology (DFT) er en skalérbar og matematisk  baseret virksomhedsstrategi, som er designet specifikt til at skabe  hurtigere reaktionstid i virksomheder og i forsyningskæder. At  kunne udvikle, frembringe og levere et hvilket som helst produkt eller serviceydelse, en hvilken som helst dag, baseret på faktisk  kundebehov – og samtidigt reducere omkostninger og forbedre cash flow, er målet med DFT.  

DFT er en patenteret teknologi, udviklet af Maestro, og nomineret  til en nobelpris i økonomi, pga. DFT’s evne til at kontrollere og reducere bundet kapital i forsyningskæder. 

UDBYTTE ?  

Virksomheder, der adobterer principperne i DFT, er typisk på udkig efter forbedringer i deres reaktionsevne og leveringspræstation i forhold til kundebehov og kundeservice. Dette afspejles i den  gennemløbstid eller genbestillingstid, som virksomheden har på et  færdigt produkt, eller på udviklingen af produkter og services. I en  typisk virksomhed er evnen til at levere præcist, som kunden ønsker det, behæftet med usikkerhed og stor varians. For at kompensere for dette, er virksomheden nødsaget til at binde – ofte store  mængder – kapital i lagre, buffere og i store produktionsserier.

 

DFT  har til formål at reducere både den bundne kapital og den varians,  som virksomheden oplever i sin forsyningskæde. Resultaterne  bliver således både en forbedret leveringsevne og en forbedret  likviditet og dermed styrket afkast på arbejdskapitalen. 

The use of

Demand Flow® Technology was the

the single biggest reason for Flextronics’

move from a little company back in the

pack to one of the industry leaders.  

 

Michael Marks

CEO   

Flextronics

VELAFPRØVET

Demand Flow® Technology er blevet kaldt ”grundlaget for den  amerikanske produktivitetssucces” og er i dag den teknologiske  rygrad for hastighed og reaktionsevne i mange af verdens førende  virksomheder. Virksomheder som Dell, HP, GE, AstraZeneca og  John Deere benytter i dag DFT. 

 

DFT er især kendt for sin evne til at skabe store resultater i virksomheder, som producerer og leverer produkter og serviceydelser  og benyttes i alle industrityper – eksempelvis hos banker, TV-stationer og forsikringsselskaber.   

VIDENSKABELIG

DFT er en virksomhedsstrategi, som er designet med henblik på at gøre produktion og servicering af kunder så enkel som overhovedet mulig. Strategien er videnskabeligt baseret og benytter sig af strukturerede matematiske værktøjer, som simulerer og designer fremstillings- og forsyningsprocesser, der er fleksible og balancerede. Systemer til materialeforsyning designes med henblik på maksimal fleksibilitet, forudsigelighed, reducerede overheadomkostninger og tidlig synliggørelse af potentielle mangler.   

HOLISTISK

Alle områder af en virksomhed – fra Salg og Marketing, Økonomi, Produktudvikling, Indkøb/Supply Chain, HR, Planlægning og  IT –understøttes af DFT med velafprøvede værktøjer og metoder,  som kan facilitere den mest responsive, fleksible og omkostningseffektive måde at imødekomme kundebehov på. Demand Flow®  Technology er således den eneste komplette virksomhedsstrategi, der understøtter alle aspekter i at transformere og drive en hel  virksomhed, så den understøtter høj hastighed og reaktionsevne  imod kundebehov.  

Demand Flow® Technology 
is the foundation of our success.   

It has evolved from a business

strategy to a core competency of

our company. 

 

Emmanuel A. Kampouris,

Chairman   

American Standard  

trelleborg_02.jpg

CASE: UNIVERSAL ROBOTS

15 x OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 4 ÅR MED DFT

Hvordan understøtter man en eksponentiel vækst på 10% om måneden, uden at det går ud over entreprenørånden og lønsomheden i virksomheden? Hos Universal Robots var svaret at anvende Demand Flow® Technology (DFT) til at håndtere denne vækst. Det har skabt et solidt fundament, som kan bære virksomheden ind i  fremtiden. 

bottom of page