top of page
universal-robots_-produktion_ur_04.jpg

UNIVERSAL ROBOTS

15 x OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 4 ÅR

Hvordan understøtter man en eksponentiel vækst på 10% om måneden, uden at det går ud over entreprenørånden og lønsomheden i virksomheden? Hos Universal Robots var svaret at samarbejde med Maestro om at håndtere denne vækst. Det  har skabt et solidt fundament, som kan bære virksomheden ind i  fremtiden.

Universal Robots i Odense er et vaskeægte dansk roboteventyr,  som har været forsidestof i danske og internationale erhvervsmedier adskillige gange i de forgangne år. Senest i 2015, hvor virksomheden blev opkøbt af den amerikanske elektronikgigant, Teradyne,  for 1,9 mia. kroner.  

Universal Robots udvikler små lette industri-robotter, som er nemme at installere og programmere. Det, der i 2005 startede som et  udviklingsprojekt blandt 3 visionære ph.d.’er, blev hurtigt en kæmpe succes og satte gang i en sjældent set eksponentiel vækstkurve.  Mere konkret blev det til en omsætningsvækst fra 75 mio. DKK til 1  mia. DKK fire år senere i 2017. En vækst, der stiller ekstremt store krav til alle virksomhedens områder – lige fra indkøb, produktion  og udvikling til onboarding af nye medarbejdere.  

Troels Hornsved

Troels BW.jpg

” Vi har været utroligt glade for

samarbejdet med Maestro. De har givet

os sparring og kompetent modspil på

ledelsesområdet kombineret med en meget

åben dialog omfremgangsmåder og praktiske

værktøjer. Vi har ikke på noget tidspunkt følt, at de var

her for at sælge timer, men udelukkende for

at skabe resultater  

Troels Hornsved,

Vice President Supply Chain  

Universal Robots A/S  

– For bare to år siden var vores setup meget håndværkspræget  og baseret på den enkelte medarbejders færdigheder,” fortæller
Troels Hornsved, direktør for Supply Chain hos Universal Robots. ”Vi havde ikke et standardiseret flow i produktionen, som bar præg  af, at vi var startet som udviklingsvirksomhed, hvor masseproduktion ikke var tænkt ind i produktet fra starten. Det var et vanskeligt miljø at vækste i, konstaterer Troels Hornsved. 

 

Både Troels Hornsved og produktionschef Anders Lassen har begge  tidligere i karrieren arbejdet med Maestros DFT® principper. De var begge enige om,  at det var den rette vej at gå for at skabe et high-volume virksomhedsmiljø, som var gearet til den stejle vækstkurve. Manglende strukturer måtte aldrig blive en flaskehals for vækst. 

 

– Jeg kendte til firmaet Maestro Business og deres metoder fra  en tidligere arbejdsplads og vidste, at de havde et setup og nogle  værktøjer, som matchede vores behov. Det var derfor naturligt at kontakte dem, fortæller Troels Hornsved om det, der blev starten  på en rejse fra håndværksvirksomhed til velsmurt højteknologisk  industrivirksomhed.  

Transformationsprocessen – Klar til vækst  

Transformationen har indtil videre bestået af tre elementer. I første  omgang skulle lederne trænes i principperne bag DFT®. Næste  step var at designe de fysiske rammer i virksomheden, så de  understøttede de langsigtede mål og de høje krav til produktivitet.  Sidst men ikke mindst skulle alle medarbejdere igennem hands-on  træning med fokus på DFT® og forbedringskultur. 

Alle UR-robotter er bygget op af en række led og gear. Tidligere kunne montørerne på produktionslinjerne have op til 30 led  liggende på arbejdsbordet sammen med en masse forskelligt  værktøj. Når noget manglede, måtte montøren en tur på lageret  efter forsyninger. Det betød uhensigtsmæssigt mange håndteringer, dårligt flow og et stort produktivitetstab.  

Maestro Business startede med at nedbryde montagearbejdet i små processer med det formål at konvertere produktionen fra batch til one-piece-flow. Herefter blev arbejdspladserne indrettet meget specifikt til de enkelte arbejdsopgaver. Dette betød bl.a. at  produktions-arealet kunne reduceres betragteligt, samtidig med et  øget produktionsoutput.  

– Jeg har arbejdet meget med Lean tidligere – og med gode resultater. Men Maestro kom med en anderledes og unik værktøjskasse  – Demand Flow® Technology – som bl.a. har nogle markant bedre værktøjer til at skabe flow og balance i produktionslayoutet. Det  gjorde os bl.a. i stand til meget hurtigt at se, hvordan produktionslinjerne skulle designes og indrettes. Det var meget værdifuldt for os, fortæller produktionschef Anders Lassen  

Anders web.jpg

Anders Lassen

Fra fix-it kultur til løbende forbedringer  

Som ung og hastigt voksende virksomhed er omstillingsparathed  en naturlig del af Universal Robots’s DNA. Dette er en fordel – men  dog ikke uden udfordringer – når hele organisationen konstant  udfordres af kravet om løbende præstationsforbedring, kraftig vækst, nye produkter, en konstant strøm af nye medarbejdere – og  naturligvis den daglige drift af virksomheden.  

Søren Helding Madsen er teamleder hos Universal Robots og har  været med igennem hele forandringsprocessen.  

– I en hverdag med fart over feltet herskede der en udpræget ”fix-it” kultur blandt montørerne. Det var svært at tro, at one-piece-flow skulle være en fordel i forhold til den måde, vi var vant til at  producere på. Men Maestro inddragede os aktivt i processen, og  vi prøvede bl.a. at teste de forskellige metoder op mod hinanden.

Det var virkelig en øjenåbner! Eksempelvis faldt operatørens håndteringer fra ca. 25 til 10 pr. enhed. Den fleksibilitet og hastighed, vi  oplevede i metoden, var svær at argumentere imod. Og i dag kan vi konstatere, at vi bygger det samme antal robotter om ugen, som  

vi byggede om året for 5 år siden. Det er en kæmpe tilfredsstillelse  at være en del af, fortæller Søren Helding Madsen.  

Produktionschef Anders Lassen fremhæver også indførelsen af måltavler i produktionen som et stort plus i det daglige arbejde.


– Det giver et godt overblik over anvendte ressourcer i forhold til  resultaterne i den daglige produktion. Hvis et mål ikke er blevet  nået, skal det afføde en ”gul seddel” med en opgave eller forbedring, som kræver handling. Det fungerer rigtigt godt og får mange løbende forbedringer – store som små – igennem hver dag, konstaterer han tilfreds. 

Produktion baseret på Pull-principper  

Som en del af den nye struktur foreslog Maestro et system baseret  på DFT®, som anvender simple, visuelle signaler til montørerne.  Disse signaler har bl.a. til formål at sikre, at der produceres efter Pull-princippet, og at produktionslinjerne flere gange dagligt  forsynes med komponenter fra lageret. Sidstnævnte har sparet en  masse tid, og betyder bl.a., at montørerne ikke længere skal bruge  tid på at lede efter komponenter på lageret. 

Logisk lagersystem giver gennemskuelighed  

Universal Robots er en ren montagevirksomhed, og alle komponenter produceres af underleverandører. Den kraftige vækst betød  bl.a. at forsyningskæden ikke altid formåede at følge med, og svigtende leverancer fra leverandørernes side var ikke usædvanligt.   

Maestro Business hjalp bl.a. med at indføre et nyt lagersystem, som skulle løse dette problem. Der blev bl.a. indført et visuelt ”early-warning” system, som synliggør hvilke komponenter, der er i  fare for at gå i manko.  

– Det er i bund og grund en meget enkel og praktisk løsning, men  det er visuelt og det fungerer virkeligt godt – det har gjort meget  for gennemskueligheden, fortæller Anders Lassen.  

 – Vores indkøbere varsles langt tidligere nu, og vi undgår produktionsstop pga. manglende komponenter. Det er et rigtigt godt  eksempel på, hvordan Maestro har formået at tage os med ”op i helikopteren” for at se væksten lidt fra oven. De er selv erfarne virksomhedsfolk, som har givet os rigtig god og ærlig sparring både  på det strategiske såvel som på det helt praktiske plan.  

Forbedringskultur på skemaet  

På rejsen mod det excellente virksomhedssetup har opbygning af  en forbedringskultur haft høj prioritet hos Universal Robots.  

– Medarbejderne ligger inde med en unik og detaljeret viden, og det er vigtigt, at vi får denne bragt i spil i vores arbejde med løbende forbedringer, fortæller Ander Lassen.  

– Maestro hjalp med at indføre After Action Review® tavler, som vi  anvender hver dag på alle produktionslinjer. Med udgangspunkt i de daglige mål og dagens resultater opbygger vi løbende en fælles  viden og forståelse for, hvordan vi fastholder de gode ting, og hvordan vi forbedrer, hvor det måtte være nødvendigt.  

Imponerende resultater giver mod på mere  

To år efter samarbejdet med Maestro startede, er det imponerende resultater, produktionsafdelingen kan fremvise: 

  • Produktionsarealet er reduceret med 30%, samtidig med at output er fordoblet. Dette har kun kunne lade sig gøre pga. DFT® og et velstruktureret produktionsflow og er en vigtig faktor for fortsat vækst. 

  • Produktiviteten er øget med 50% i perioden 2015 – 2017. 

  • Gennemløbstiden for en færdig UR robot er reduceret fra 2 uger til 3 dage i samme periode. Og der er ambitioner om yderligere reduktioner. 

 

Det hele vel at mærke imens Universal Robots fortsætter op ad den imponerende vækstkurve. Resultaterne bekræfter også Demand Flow® Technology som et godt og sikkert valg for virksomheder der, ligesom Universal Robots, sætter overliggeren højt i deres stræben efter Operational Excellence. De gode resultater har givet blod på tanden hos Universal Robots, som ser store muligheder i  at udbrede det fleksible setup til også at omfatte salg og R&D.  

– På sigt ser jeg også, at der tænkes DFT® ind i vores R&D arbejde. Hvordan designer vi de fremtidige robotter, så vi opnår endnu  mere med DFT®-principperne?, fortæller Troels Hornsved om ambitionerne for fremtiden.  

 

Optimeringen af produktionen har desuden – indtil videre –  betydet, at man nu ser mange UR robotter arbejde side om side med montørerne på montagelinjerne – altså robotter der bygger robotter.   

universal-robots_ur3paalinjen21.jpg

– Vi har fået et skalérbart produktions-setup, hvor det er let at tilføre kapacitet ved at forlænge linjerne. Efterhånden som vi vækster, vil montagearbejdet derfor blive nedbrudt i stadigt mindre delprocesser i takt med at linjerne forlænges. Dette åbner løbende  op for at indsætte vores egne kollaborative robotter til at varetage nogle af de enkelte processer. Den mulighed havde vi slet ikke i det tidligere setup. Også dette er en stor gevinst, fortæller Troels  Hornsved og slutter: 

– Vi har været utroligt glade for samarbejdet med Maestro. De har givet os sparring og kompetent modspil på ledelsesområdet, 
kombineret med en meget åben dialog om fremgangsmåder og  praktiske værktøjer. Vi har ikke på noget tidspunkt følt, at de var her for at sælge timer men udelukkende for at skabe resultater. 

Om Universal Robots

Universal Robots arbejder målrettet på at gøre robotteknologi tilgængelig for alle industrivirksomheder. Den danske virksomhed har taget verden med storm med sine unikke robotter, der optimerer virksomheder på et fortsat voksende marked. Med sine brugervenlige, prisgunstige robotter har Universal Robots sænket barriererne og gjort det rentabelt og ukompliceret at automatisere. 

Universal Robots har genopfundet industrirobotten med en ny generation af lette og fleksible robotarme. De danskdesignede robotter automatiserer produktionen i alle brancher og hos alle størrelser virksomheder – også hos SMV’er, der tidligere har haft den opfattelse, at robotter var alt for dyre og besværlige at integrere i en mindre produktion. 

Universal Robots har sit hovedkontor i Odense, hvor virksomheden beskæftiger mere end  500 mennesker.  

Cobot.jpg
bottom of page