top of page

Team Koordinator

Pris

25.500 DKK

Varighed

4 moduler af 2 dage

Fortæl mig mere

Team Koordinator

I dagens virksomheder stilles der til stadighed krav om, at organisationerne flades ud - og ansvar presses ned i organisationen. I takt med dette opleves stigende krav til selvstændighed blandt medarbejderne. Medarbejderen skal ofte løse flere og flere administrative og ledelsesbetonede opgaver. Kravet om at være fagligt og teknisk kompetent, suppleres i stigende grad, med kravet om at være selvdrevet samt socialt og psykologisk kompetent.

Team Koordinator, er en uddannelse som fokuserer på de ledelsesmæssige og psykologiske krav, som dagens medarbejdere møder. Uddannelsen kører over 8 dage og dækker følgende emner.


Hvad lærer man på Team Koordinator? På Team Koordinator lærer deltagerne:

 • Kritiske dialogfærdigheder: forså hvordan din egen psykologi kan spænde ben for konstruktiv og værdiskabende dialog.

 • Ledelse af kolleger - uden ledertitel eller lederbeføjelser.

 • Hvordan bringer du vigtige emner frem for den øverste ledelse og hvordan konfronterer du dine kolleger imedens du opretholder den gode relation.

 • Ansvar og ansvarlighed: hvordan tager man ansvar og hvordan kræver man ansvarlighed blandt kolleger?

 • Beslutningskompetence. Lær at øge din egen og dit teams beslutningsevne ved at tale virksomhedens sprog (=økonomi).

 • Arbejde med persontyper: forstå hvordan mennesketyper kommunikerer forskelligt og hvordan typerne motiveres.

 • Tavlemøder/lærings- og forbedringsloops: lær at facilitere forbedringsmøder effektivt og resultatskabende.

 • Hvordan opbygger du kollektiv intelligens i dit team og forskellen mellem destruktiv og konstruktiv konflikt.


Hvilke resultater kan jeg forvente? Kompetenceopbygning kræver praktisk erfaring og netop dette er målet med uddannelsen. Uddannelsen er indrettet som en blanding af teori, øvelser og workshops. Efter uddannelsen vil du bl.a. opleve:

 • Øget medarbejdertilfredshed

 • Øget selvstændighed og ansvarstagen i teams og hos individer

 • Øget personlig gennemslagskraft


Målgruppe

Menige medarbejdere og specialister der bevæger sig ind i koordinatorrollen


Varighed

4 moduler á 2 dage

bottom of page