top of page

Six Sigma - Yellow Belt

Pris

Efter aftale

Varighed

2 moduler af 5 dage

Fortæl mig mere

Six Sigma – Yellow Belt for operatører Six Sigma er en struktureret og disiplineret optimeringsmetode som, baseret på dataanalyse og konkrete værktøjer analyserer, måler og forbedrer en virksomheds præstationer. Målet med Six Sigma er at skabe hurtige og ikke mindst, vedvarende forbedringer, som kan måles direkte på bundlinjen.

Six Sigma - Yellow Belt, er en 10 dages uddannelse, rettet mod medarbejderne i Six Sigma forløb. Som Yellow Belt i Six Sigma opnår deltageren en grundlæggende indsigt i Six Sigma; med et større fokus på praktisk anvendelse og implementering end på dataanalyse og statistik.

Hvad lærer man på Six Sigma - Yellow Belt? På Six Sigma - Yellow Belt lærer deltagerne:

  • Grundlæggende forståelse Six Sigma begreber og arbejdsmetoder.

  • Praktisk arbejde med Six Sigma på egen arbejdsplads

  • Dataindsamling, måling og ensartethed

  • Arbejde med Six Sigma metoden som mindset og som projektmodel


Hvilke resultater kan jeg forvente? Uddannelsen, som gennemføres i virksomheden, fo- kuserer kraftigt på det praktiske arbejde med Six Sigma i dagligdagen. Efter uddannelsen vil du bl.a. opleve:

• Medarbejderne vil have en stor forståelse for – og kunne indgå selvstændigt i Six Sigma optimeringsforløb • Stigende produktivitet • Reduceret varians i procesoutput

• Reducerede kvalitetsomkostninger


Målgruppe

Alle virksomhedsfunktioner og medarbejdere, som skal indgå i Six Sigma forløb.

Varighed

2 moduler af 5 dage


Merit

AMU diplom - uddannelsen er VEU berettiget

bottom of page