top of page

Six Sigma - Green Belt

Pris

Efter aftale

Varighed

5 moduler af 2 dage

Fortæl mig mere

Six Sigma – Management by facts

Six Sigma er en struktureret og disiplineret optimeringsmetode, som baseret på dataanalyse og konkrete værktøjer analyserer, måler og forbedrer en virksomheds præstationer. Målet med Six Sigma er at skabe store, hurtige og ikke mindst vedvarende forbedringer, som kan måles direkte på bundlinjen.

Six Sigma Green Belt, er en 10 dages specialistuddannelse inden for Six Sigma. Som Green Belt niveau i Six Sigma op- når deltageren en grundlæggende indsigt i Six Sigma og opnår en dybdegående indsigt i dataanalyse, design af måle- systemer og den praktiske anvendelse af Six Sigma’s store værktøjskasse. Som led i uddannelsen skal deltageren gen- nemføre en optimeringsopgave i egen virksomhed, med en bundlinjeeffekt på 100.000,- kr.

Hvad lærer man på Six Sigma - Green Belt? På Six Sigma - Green Belt lærer deltagerne:

  • Dybdegående forståelse for Six Sigma begreber og arbejdsmetoder.

  • Praktisk arbejde med Six Sigma projekter på tværs af afdelinger og virksomhedsfunktioner

  • Dataindsamling og statistisk dataanalyse

  • Arbejde med Six Sigma metoden som mindset og som projektmodel


Hvilke resultater kan jeg forvente? Uddannelsen, som gennemføres i virksomheden, fo- kuserer kraftigt på det praktiske arbejde med Six Sig- ma i dagligdagen. Efter uddannelsen vil du bl.a. opleve:

• Medarbejderne vil selvstændigt kunne gennem- føre Six Sigma optimeringsprojekter • Stigende produktivitet • Reduceret varians i proces output

• Reducerede kvalitetsomkostninger


Målgruppe

Alle virksomhedsfunktioner, som skal indgå aktivt og selvstændigt i Six Sigma forløb.


Varighed

5 moduler af 2 dages varighed.

Merit

10 ECTS point - Diplomleder uddannelse. Forløbet er SVU berettiget

bottom of page