top of page

Servicekultur

Pris

Efter aftale

Varighed

Kundetilpasset

Fortæl mig mere

Servicekultur

Konkurrencedygtighed forudsætter nytænkning. Et kvalitetsprodukt og en fordelagtig pris er ikke længere en afgørende fordel. Det er blot en basal forudsætning for succes.


De virksomheder, der lukker øjnene for de muligheder, der ligger i at arbejde strategisk med forbrugeroplevelser og fortsat insisterer på alene at konkurrere på produkt og pris, går en svær tid i møde.


Det er kundens ”oplevede værdi”, der tæller. Det giver helt nye muligheder for virksomheder, der systematisk forstår at integrere oplevelsen i deres virksomhed/produkt – vi kalder det oplevelsesbaseret forretningsudvikling.

Servicekultur er en 5 dages uddannelse i 2 moduler, der fokuserer på opbygning af servicekultur i virksomheder og organisationer.


Hvad lærer man på Servicekultur? På Servicekultur lærer deltagerne:

  • Hvordan designer vi vores service og målretter det vores kunder

  • Kunden ser alt: det tværorganisatoriske samar- bejde med kundeservice

  • Hvad er et touchpoint- og arbejdet med touchpo- intanalyse

  • Service og bundlinje: perspektiver i at arbejde med kundeoplevelse

  • Fremtidens serviceudfordringer

  • Hvad er et touchpoint – og touchpointanalyse

  • Servicebevis


Hvilke resultater kan jeg forvente? Virksomheder, der arbejder strategisk med servicekul- tur, skaber merværdi, tiltrækker nye kundegrupper, fastholder de kompetente medarbejdere og udvikler nye og anderledes produkter og services. De positive effekter for virksomheden er mange, bl.a.:

• Et stærkere brand – mere synlighed • Konkrete produkt- og serviceinnovationer

• Differentiering fra konkurrenter • Øget kundeloyalitet • En højere omsætning


Målgruppe

Alle medarbejdere i virksomheden, der har kundekontakt; fra den indledende produktidé, til levering og servicering hos kunden.

Varighed

Kundetilpasset - et typisk forløb afvikles over 5 dage fordelt på to moduler af hhv. 3 og 2 dage. Mellem modulerne løses praktisk opgave i egen virksomhed. Uddannelsen kan opgraderes til akademi niveau og 10 ECTS point.

bottom of page