top of page

Ledelse af højtydende teams

Pris

22.500 DKK

Varighed

2 moduler af 3 dage

Fortæl mig mere

Ledelse af højtydende teams

Et højtydende team er ledelsesverdens svar på en italiensk fuldblodsracerbil: hurtig, responsiv og fyldt med passion – men også afhængige af den rigtige ”mekaniker” for at undgå, at den bliver skrøbelig og med kort levetid. I de fleste organisationer er man i dag 100% afhængige af stabile teampræstationer og langt de færreste kan klare sig med høj individuel præstation.


Kompleksiteten i højtydende teams består i, at de netop altid er afhængig af alle team med- lemmer for at kunne være en succes. Tag f.eks. et professionelt fodboldhold: alle har deres egne kompetencer og roller, og kun når alle spiller deres individuelt bedste – i fællesskab - har teamet en mulighed for at vinde.

Et højtydende team forstærker sig selv og teamets medlemmer spiller så og sige hinanden bedre – så meget, at nogle organisationer refererer til Højt Ydende Teams som den ultimative konkurrencefordel. Ledelse af højtydende teams er bygget op omkring best practices fra nogle af verdens højest ydende organisationer, i kombination med en solid fundering fra adfærds- og socialpsykologien.


Hvad lærer man på Ledelse af højtydende teams? Deltagerne i denne workshop lærer konkrete teknikker og værktøjer, som sætter dem i stand til at:

  • Forstå hvordan man opbygger og leder et højtydende team. Hvilke faktorer nedbryder højt- ydende teams?

  • Sætte fælles mål og mission - med mening - så vi kan se om vi vinder eller taber? Sætte standarder for, hvordan vi træner?

  • Arbejde bevidst med opbygning af tillid, psykologisk sikkerhed og robust dialog.

  • Opbygge synergi igennem kollektiv intelligens og delt ansvar og fælles værdigrundlag.

Hvilke resultater kan jeg forvente? Organisationer og teams som mestrer Højtydende Teams vil opleve:


  • Forbedret samarbejde og jobtilfredshed.

  • Øget kreativitet og idérigdom.

  • Konkrete og målbare produktivitets- og effek- tivitetsforbedringer.

  • Øget motivation og meningsfuldhed, reduce- ret stress og sygefravær.

  • Meget selvstændige teams, som kræver mindre detailstyring og kontrol.

  • Reduceret bureaukrati.


Målgruppe

Nye og erfarne ledere


Undervisningsform

Blended, onsite

Varighed

2 Moduler af 3 dage

bottom of page