top of page

Konstruktiv Konfrontation™

Pris

22.500 DKK

Varighed

8 måneder - 3 dage intensivt

Fortæl mig mere

Konstruktiv Konfrontation™

Når mennesker dagligt arbejder sammen med andre mennesker vil der uvægerligt opstå situationer, som påkalder konfrontationer. Disse situationer opstår eksempelvis ved at kolleger ikke overholder aftaler eller instrukser, når lederen skal påtale en uønsket adfærd hos en medarbejder, en servicemedarbejder skal håndtere en kundeklage eller når medlemmerne i et team skal holde hinanden indbyrdes ansvarlige for fælles præstationer. Langt de fleste finder det vanskeligt eller ubehageligt:

Hvad enten man er leder eller kollega, kan det føles ubehageligt at konfrontere andre mennesker, og det betyder, at man ofte undlader at gøre det. Problemet ved at undgå konfrontationen er, at det enten hæmmer samarbejdet, eller endeligt kommer ud på en uhensigtsmæssig måde - eksempelvis som sarkasme, raseri, eller i værste fald vold – som en optrappende konflikt!

Konsekvenserne ved ikke at konfrontere er ofte større end konsekvensen ved at undgå den, og kan sågar i yderste fald have katastrofale følger. Manglende evne til at konfrontere, eller måden der gøres på, kan være den største forhindring for at forbedre samarbejde, trivsel og resultater.

Evnen til at konfrontere kan læres, så det ikke føles ubehageligt eller risikerer at ødelægge relationen mellem mennesker.


Hvad lærer man på Konstruktiv Konfrontation? Konstruktiv konfrontation er et middel til at forbedre samarbejde og øge produktiviteten i teamet eller organisationen. Deltagerne i denne workshop lærer konkrete teknikker og værktøjer, som sætter dem i stand til at:

 • Arbejde med de psykologiske aspekter som er forskellen mellem konstruktiv konfrontation og destruktiv konflikt

 • Praktiske metoder til at indlede og gennemføre en kritisk konfrontation så den får et konstruktivt forløb og udkomme

 • Gennemføre en svær konfrontation, hvor der ek- sempelvis kan være stærke følelser involveret

 • Komme ud af en konfrontation, så relationen er intakt eller styrket, og uønsket adfærd italesat

Hvilke resultater kan jeg forvente? Organisationer og teams som mestrer Konstruktiv Konfrontation vil opleve:


 • Konfrontationer er en naturlig og udviklende del af det daglige arbejde

 • Bedre samarbejde og øget produktivitet

 • Øget evne og mod til at holde hinanden ansvarlige

 • Bedre arbejdsmiljø


Målgruppe

Alle der omgås andre mennesker i dagligdagen


Varighed

3 dage


Hvad siger deltagerne efter at have deltaget i denne workshop: 1. Hvordan vurderer du relevansen af modulet Konstruktiv Konfrontation for dit arbejde?

 • Vi har fået nogle rigtig gode værktøjer, som er anvendelige i hverdagen

 • Vil gøre det lettere at lave udvikling af medarbejdere

 • For at nå de mål der er sat, skal vi være bedre til at konfrontere vores medarbejdere, med de forventninger vi har

 • Det beskriver jo essensen i det at drive ledelse så derfor meget relevant

 • Værktøjerne er relevante og direkte. De kan bringes i brug i det daglige allerede i morgen

 • Yderst relevant og er kun overbevidst om det gør mig/os til bedre ledere og kolleger

 • Højaktuelt emne, meget kød på og god præsentation

 • Meget relevant for alle ledere

 • Mange spændende vinkler på konfrontation/feedback

2. Hvad synes du om sammensætning og indhold af undervisningen

 • Koncentreret forløb, men virkelig god veksling med teori, eksempler og egen refleksion

 • God gruppe. Meget kompetent underviser som forstår at holde momentum.

 • God sammenhæng af teori og øvelser

 • Input, dialog og øvelser – super godt

 • Fantastisk underviser som er yderst kompetent

 • Fungerer rigtig godt med teori og løbende dialog med konkrete eksempler fra vores hverdag

3. I hvor høj grad kan du omsætte træningen til praksis?

 • I høj grad, men det kræver træning

 • Det kræver en del øvelse, men der er masser at øve sig på

 • Jeg forventer at kunne bruge det allerede fra i morgen

 • Passer til daglige konfrontationer i forbindelse med forbedrings- og forandringskultur

 • Det skal bruges fra i morgen. Min forståelse for, hvorfor folk agerer som de gør, er vokset markant

 • Gode værktøjer der er simple og nemme at forstå og huske


bottom of page