top of page

Industrileder

Pris

45.000DKK

Varighed

5 Moduler af 2 dage + 1 dag

Fortæl mig mere

Industrileder


Kravet om konkurrencedygtighed i danske industrivirksomheder har aldrig været større. Som leder i industrien skifter kravene fra ”kun” at have ansvar for den daglige drift, til at have ansvar for virksomhedens forbedringskultur, optimering og udnyttelse af kompliceret teknisk udstyr og til ledelse af industrimedarbejdere, der i højere og højere grad er dybt specialiserede vidensmedarbejdere.

Industrileder er en 11 dages uddannelse - 5 moduler af 2 dage samt 1 eksamensdag - der lærer ledere i industrivirksomheder, hvordan de bliver gearet til at lede forbedringskulturen i fremtidens industrivirksomheder. Uddannelsen strækker sig over ca. 6 måneder.

Hvad lærer man på Industrileder?

Industrileder lærer deltagerne hvordan man:

Finder og gennemfører kontinuerlige optimeringer i egen virksomhed

Fastholder allerede gennemførte forbedringer

Øger sin egen ledelsesmæssige effektivitet

Leder og faciliterer store forandringer

Hvilke resultater kan jeg forvente?

Kompetence kræver praktisk erfaring og netop dette er målet med uddannelsen. Du vil således skulle gennemføre et optimeringsprojekt, med bundlinje effekt på 100.000 kr. som led i din uddannelse. Efter uddannelsen vil du bl.a. opleve:

Lederskabseffektivitet – herunder hvordan du øger din egen resultatskabelse

Større indsigt i menneskelig psykologi, motivation og i hvordan vi reagerer på forandringer

Praktiske værktøjer til at gennemføre forbedringer

Konkrete metoder til at fastholde og drive forbedringskulturen

​​

Om uddannelsen

Overordnet set er uddannelsen tilrettelagt således at den giver deltageren mulighed for at udvikle 3 stærke kompetencer gennem forløbet - specifikke værktøjer, struktur og systemer samt menneskefærdigheder. Alle 3 kompetencer er nødvendige for at der kan være tale om resultatskabende lederskab.

Maestro arbejder efter et princip om at professionel kompetenceudvikling, for at give målbare og permanente resultater i virksomheden, består af ca. 10% teoretisk uddannelse, 20% indlæring gennem sociale relationer og 70% ved at arbejde stoffet ind på rygraden i virkelige arbejdssituationer - med feedback.

Uddannelsen er tilrettelagt efter disse principper og imellem uddannelsesmodulerne (=formel uddannelse + sociale relationer) vil deltagerne skulle gennemføre et forbedringsprojekt i egen virksomhed. Dette projekt som vil udgøre eksamensprojektet der afslutter uddannelsen.

Modul 1 - Lederskabseffektivitet

Efter modulet er begrebet ”lederskab” gjort konkret. Du vil have arbejdet med struktur og målretning for ledelse. Således har dette modul fokus på din resultatskabelse som leder og på at understøtte virksomhedens overordnede strategiske retning og målsætning.

Succesfuld ledelse handler om at skabe resultater; hurtigt, effektiv og ved at påvirke mennesker. På modulet vil du lære, hvordan man på en struktureret måde opbygger eksekveringsevne - nødvendigt for at håndtere de konstante forandringer virksomheder udsættes for i dag. Du vil også under modulet lære, hvordan du sikrer at netop kundens fokus er stærkt repræsenteret i dit daglige lederskab.

Modul 2 - Præstationer og Excellence

En virksomhed består af utallige processer og processammenhænge. Nogle processer skaber værdi for kunden, nogle for virksomheden - og forbavsende mange for ingen. Modulet Operational Excellence er en introduktion til praktiske værktøjer, der alle har til formål at optimere virksomhedens forskellige processer således at disse fortsat frembringer produkter og services med den højest mulige hastighed, kvalitet og lavest mulige omkostningsstruktur. Nødvendigt for at kunne konkurrerer i et globalt marked i dag. Efter modulet vil du kunne arbejde med at designe højtydende proces setups. Du vil have en forståelse for de grundlæggende årsager til at virksomhedens kapacitet tabes, og hvordan man systematisk og struktureret finder og optimerer processer, således at deres bidrag til virksomehdens bundlinje er optimalt.

Modul 3 - Fastholdelse og ansvarlighed

Fastholdelse er den sværeste ledelsesdisciplin i praksis ... netop fordi fastholdelse kræver disciplin. Modulet vil fokusere på, hvordan du opbygger simple værktøjer og rutiner, der sikrer den daglige drift med alle dens uplanlagte og uforudsigelige afbrydelser. På hvordan du undgår at blive ineffektiv som leder, ved at gøre brandslukning til din foretrukne ledelsesstil. På modulet vil du lære, hvordan løbende forbedringer og udvikling gøres til en del af dagligdagen og du vil lære, hvordan du skaber fortsat fremdrift i opgaver også efter at de ikke har nyhedens interesse længere. Du vil ydermere lære, hvordan du frigør tid til at arbejde forebyggende og proaktivt.

Du vil få konkrete og velafprøvede værktøjer, der kan implementeres i din egen hverdag, og du vil i din gruppe arbejde med fastholdelse af dit eget projekt. Du vil på modulet komme til at arbejde med dig selv som formidler og forandringsagent og på hvordan du sammensætter og udvikler dit team, til at klare fremtidens krav.

Modul 4 - Forandringsledelse

”De fleste er forandringsparate indtil det går op for dem at det er dem selv der skal ændre noget”.

Man siger at al udvikling er 20% teknik og 80% mennesker. På dette modul vil du komme til at arbejde med menneskesiden af ledelse. Du vil opnå et større indblik i dig selv – dine blinde pletter - og du vil få indsigt og erfaring med den nyeste viden inden for menneskelig motivation.

Du vil efter modulet have opbygget en stor indsigt i, hvorfor mennesker gør som de gør (eller ikke gør som de skal). Og i, hvordan du som leder kan øge din gennemslagskraft og din evne til at skabe resultater ved at påvirke mennesker. Modulet vil give en lang række praktiske og lettilgængelige værktøjer, som ikke kræver at man er psykolog for at de kan benyttes.

Modul 5 - Menneskelig præstation og højtydende teams

Hvor Industrileder Modul 4 – Forandringsledelse - fokuserede på motivationsprocessen omkring forandring (ledelse på niveau 1 og 2), fokuserer Industrileder modul 5 på at opnå indsigt i menneskelig adfærd og egenmotivation.

Hvorfor synes nogle mennesker at være naturligt drevne mod udfordring, mål og resultater, imedens andre ikke kan ændre adfærd, selv i livstruende situationer?

På modulet får deltageren en grundlæggende forståelse for, hvordan mennesker fungerer: Hvilke motiver ligger til grund for vores handlinger, hvordan opfatter vi verden og måske vigtigst, hvordan kan den effektive leder skabe varige forandringer ved at påvirke, hvorledes andre mennesker inspireres til handling.

Hvor ledelse på niveau 2 er en løbende proces som kræver en konstant ledelsesindsats, er ledelse på niveau 3 permanente forandringer.

Undervisningsform

Blended, on-site, internat eller som selvstudie.


Varighed

5 moduler af 2 dage + 1 eksamensdag. Uddannelsen strækker sig typisk over 5-6 måneder, med mindre andet aftales.


Sprog

Dansk eller engelsk undervisning og materiale.


Forudsætninger

Der kræves ingen forudgående uddannelse. Det forventes at kursisten deltager aktivt, og som en del af forløbet indgår i et mindre projekt i egen virksomhed.

Certificering og eksamen

Uddannelsen afsluttes med en eksamen og efterfølgende certificering.


bottom of page