top of page

Industriinstruktør

Pris

25.000DKK

Varighed

5 moduler af 2 dage

Fortæl mig mere

Industriinstruktør


Aldrig har kravene til medarbejdere i virksomheder og organisationer været større. Konstante krav til forbedring, betjening og fejlfinding af kompliceret udstyr, efterlevelse af omfangsrige kvalitets- og sikkerhedsprocedurer osv. Industriinstruktøren er en ankerperson i organisationen, der kan understøtte organisationens øvrige medarbejdere igennem de konstante forandringer. Industrinstruktør er en 10 dages uddannelse i 5 moduler, der fokuserer på træningsaspektet i at gennemføre forandringer i virksomheder og organisationer.


Hvad lærer man på Industriinstruktør? På Industriinstruktøruddannelsen lærer deltagerne:

 • Øget gennemslagskraft gennem stærke præsentations- og kommunikationsevner

 • Pædagogik, kommunikation og coaching i forbindelse med at opbygge nye færdigheder hos andre

 • Arbejde med standardiseret arbejde og udvikling af Best Practice

 • Håndtering af modstand mod forandring


Hvilke resultater kan jeg forvente? Kompetenceopbygning kræver praktisk erfaring og netop dette er målet med uddannelsen. Uddannelsen er indrettet som en blanding af teori, øvelser, workshops og hjemmeopgaver imellem modulerne. Efter uddannelsen vil du bl.a. opleve:

 • Fastholdelse og ensretning af forandringsaktiviteter i virksomheden

 • Øget medarbejdertilfredshed

 • Øget selvstændighed og ansvarstagen i teams og hos individer

 • Øget gennemslagskraft

 • Hurtigere on-boarding af nye medarbejdere

 • Mindre fejl og forbedret kvalitet

 • Struktureret sidemandoplæring


Modul 1 - Præsentationsteknik og formidling

Som instruktør er det dig der er redskabet. På dette modul lærer du hvordan du bruger dig selv som formidler.


Modul 2 - Best practices

Der er flere forskellige måder, at gøre tingene på - men nogle af dem er bedre end andre. På dette modul lærer du at arbejde med at udvikle og fastholde best-practices.


Modul 3 - Coaching og træning

Hvordan underviser og træner man andre voksne mennesker. På modulet her lærere du de mest effektive teknikker til struktureret oplæring og træning.


Modul 4 - Standarder

Strukturer og systematiser undervisning og oplæring. En industriinstruktør står potentielt set overfor en uendelig opgave. Hvordan deles den op i bidder og hvordan sikre du at du er mest effektiv som instruktør.


Modul 5 - Instruktøren som forandringsagent

Industriinstruktøren arbejder med mennesker der er i en forandringssituation. Entenfordi de er nye i arbejdet, virksomheden udvikles eller der kommer nye produkter eller kundeønsker. På modulet her lærer du hvordan mennekser agerer underforandring og hvordan man arbejder med modstand.


Undervisningsform

Blended, onsite, internat


Varighed

5 moduler af 2 dage, eller after aftale. uddannelsen strækker sig typisk over 2-4 måneder.


Sprog

Dansk eller engelsk undervisning og materiale


Forudsætninger

Der kræves ingen forudgående uddannelse. Det forventes at kursisten deltager aktivt, og som en del af forløbet indgår i et mindre projekt i egen virksomhed.


Certificering og Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en test, der har til formål at give kursisten en opfattelse af eget niveau.
bottom of page