top of page

Højtydende Team

Pris

Efter aftale

Varighed

Kundetilpasset

Fortæl mig mere

Enhver Ferrari er en bil, men ikke alle biler er Ferrarier

Et højtydende team – High Performance Team (HPT) – er ledelsesverdenens svar på en italiensk fuldblodsracerbil: hurtig, responsiv og fyldt med passion – men også afhængige af den rigtige ”mekaniker” for at undgå, at den bliver skrøbelig og med kort levetid. I de fleste organisationer er man i dag 100% afhængige af stabile teampræstationer, og langt de færreste kan klare sig med høj individuel præstation. Kompleksiteten i højtydende teams består i, at de netop altid er afhængige af alle team-medlemmer for at kunne være en succes.


Tag f.eks. et professionelt fodboldhold: Alle har deres egne kompetencer og roller, og kun når alle spiller deres individuelt bedste – i fællesskab – har teamet en mulighed for at vinde.


Har man først én gang været en del af et højtydende team, glemmer man det aldrig. Har du prøvet det, ville du sikkert sige, at du glædede dig til at møde tidligt ind om morgenen, og at teamet ladede dig op med energi. Du ville sikkert også sige, at du kunne se et højere formål i jobbet og et stærkt tilhørsforhold i teamet. Du kunne måske finde på at karakterisere samarbejdet som sjovt, udviklende og tilfredsstillende; som en fornuftig måde, at bruge din tid og dit liv.


Hold dette op mod et dårligt fungerende team, og du ville opleve mistillid, skjulte agendaer, konflikt, frygt og stress. Du ville måske opleve at arbejdet var drænende, smertefuldt og opslidende.


Et højtydende team forstærker sig selv og teamets medlemmer spiller så at sige hinanden bedre – så meget at nogle af Maestros kunder refererer til Højtydende Teams som den ultimative konkurrencefordel.


Kollektiv Intelligens – det ultimative resultat

Udover en konkret og målbar IQ, som er velkendt fra div. IQ tests, kan IQ defineres som følgende:

Evnen til at opnå mål – også ved mødet med forhindringer – ved hjælp af beslutninger og handlinger baseret på rationelle med-hold-i-virkeligheden regler.


Maestro’s metodeapparat til opbygning af højtydende teams er bygget op omkring best practices fra nogle af verdens højest ydende organisationer i kombination med en solid fundering fra adfærds- og socialpsykologien. Den største effekt af Maestro’s unikke tilgang til Højtydende Teams er netop dette: At teamet samles i fællesskab og opnår deres mål netop ved at indbygge principper for samarbejdet – der, udover at bygge på tillid og læring, samtidigt opererer med en stor manøvrefrihed og en struktureret tilgang til ansvar og ansvarlighed. Teamet bliver højtydende, når det igennem aktivt samarbejde er i stand til at operere med fælles mål, en kollektiv vurdering af den nuværende situation og hvorle- des denne adskiller sig fra målet. Slutteligt at teamet selvstændigt udfører handlinger, der reducerer afstanden imellem de to.


Forløb

Forløbene fra Maestro fokuserer på at blive bevidstgjort om, hvordan man opbygger, leder og deltager i et højtydende team og om hvilke faktorer, der nedbryder højtydende teams.


HPT er ikke et quick fix men opnåes igennem bevidst og struktureret træning, hvor der bl.a. arbejdes med opbygning af tillid, psykologisk sikkerhed og robust dialog.

Herunder:

  • Fastlæggelse af fælles mål og mission – med mening – så vi kan se om vi vinder, taber og bliver bedre.

  • Opbygning af synergi igennem kollektiv intelligens, delt ansvar og fælles værdigrundlag.


Resultater

Organisationer, som kan opbygge og vedligeholde Højtydende Teams, vil opleve forbedret samarbejde, et meget højt trivselsniveau og høj jobtilfredshed. Grundet den kollektive intelligens vil organisationer med højtydende teams opleve øget kreativitet, idérigdom og mikroinnovation – også i ikke-kreative områder. Korrekt målsat kan denne kreativitet udløse konkrete og målbare produktivitets- og effektivitetsforbedringer.


Herudover oplever teammedlemmerne øget motivation og meningsfuldhed, reduceret stress og sygefravær. Et resultat af meget selvstændige teams, som kræver mindre detailstyring og kontrol, er reduceret bureaukrati og forbedret ansvarlighed og ansvarstagen.


Varighed

Et træningsforløb varer typisk mellem 6 og 15 dage og består af 2 samlinger af 3 dage, samt on-the-job-training


bottom of page