top of page

Demand Flow® Technology

Pris

26.500 DKK

Varighed

4 dage

Fortæl mig mere

Demand Flow® Technology Demand Flow® Technology (DFT) er en skalérbar og matematisk baseret virksomhedsstrategi, som er designet specifikt til at skabe hurtigere reaktionstid i virksomheder og i forsyningskæder. At kunne udvikle, frembringe og levere et hvilket som helst produkt eller serviceydelse, en hvilken som helst dag, baseret på faktisk kundebehov – og samtidigt reducere omkostninger og forbedre cash flow, er målet med DFT.


DFT er en patenteret teknologi, udviklet af Maestro, og nomineret til en nobelpris i økonomi, pga. DFT’s evne til at kontrollere og reducere bundet kapital i forsyningskæder.


Demand Flow® Technology is a business

strategy. It is an absolute business discipline

for every one of us from the factory floor

to the office, it is another way to simplify

the business. It is a way to put order into

everything you do.


Jack Welch, Author and Former CEO

General Electric Company


Struktureret vækst med Demand Flow® Technology

DFT benyttes i dag af virksomheder over hele verden. Bl.a. hos Flex (tidl. Flextronics), hvor DFT udgjorde den samlede virksomhedsstrategi, som hjalp Flextronics med at vokse fra en lokal amerikansk elektronikproducent med en årlig omsætning på 93 mio.USD til en global industrigigant med en årlig omsætning på 36 mia. USD – med driftselskaber i 35 lande og 100 virksomhedsovertagelser.


” The use of Demand Flow® Technology was

the single biggest reason for Flextronics’ move

from a little company back in the pack to one of the industry leaders.

Michael Marks – CEO Flextronics


Udbytte?

Virksomheder, der adobterer principperne i DFT, er typisk på udkig efter forbedringer i deres reaktionsevne og leveringspræstation i forhold til kundebehov og kundeservice. Dette afspejles i den gennemløbstid eller genbestillingstid, som virksomheden har på et færdigt produkt, eller på udviklingen af produkter og services. I en typisk virksomhed er evnen til at levere præcist, som kunden øn-sker det, behæftet med usikkerhed og stor varians. For at kompensere for dette, er virksomheden nødsaget til at binde – ofte store mængder – kapital i lagre, buffere og i store produktionsserier. DFT har til formål at reducere både den bundne kapital og den varians, som virksomheden oplever i sin forsyningskæde. Resultaterne bliver således både en forbedret leveringsevne og en forbedret likviditet og dermed styrket afkast på arbejdskapitalen.


Velafprøvet

Demand Flow® Technology er blevet kaldt ”grundlaget for den amerikanske produktivitetssucces” og er i dag den teknologiske rygrad for hastighed og reaktionsevne i mange af verdens førende virksomheder. Virksomheder som Dell, HP, GE, Universal Robots, Danfoss, LEGO, AstraZeneca og John Deere benytter i dag DFT.


DFT er især kendt for sin evne til at skabe store resultater i virksomheder, som producerer og leverer produkter og serviceydelser og benyttes i alle virksomhedstyper – eksempelvis hos banker, TV-stationer og forsikringsselskaber.


Demand Flow® Technology is the foundation of our success.

It has evolved from a business strategy

to a core competency of our company.

Emmanuel A. Kampouris, Chairman

American Standard


Videnskabelig

DFT er en virksomhedsstrategi, som er designet med henblik på at gøre produktion og servicering af kunder så enkel som overhovedet mulig. Strategien er videnskabeligt baseret og benytter sig af

strukturerede matematiske værktøjer, som simulerer og designer fremstillingsforsyningsprocesser, der er fleksible og balancerede. Systemer til materialeforsyning designes med henblik på

maksimal fleksibilitet, forudsigelighed, reducerede overheadomkostninger og tidlig synliggørelse af potentielle mangler.


Komplet virksomhedsstrategi

Alle områder af en virksomhed – fra Salg og Marketing, Økonomi, Produktudvikling, Indkøb/Supply Chain, HR, Planlægning og IT – understøttes af DFT med velafprøvede værktøjer og metoder, som kan facilitere den mest responsive, fleksible og omkostningseffektive måde at imødekomme kundebehov på. Demand Flow® Technology er således den eneste komplette virksomhedsstrategi, der understøtter alle aspekter i at transformere og drive en hel virksomhed, så den understøtter høj hastighed og reaktionsevne imod kundebehov.


” We continued to realize substantial reductions

in operating costs through the implementation of

Demand Flow® Technology, a pull-through system

that reduces inventory requirements, improve

quality and productivity, reduces lead times, and

lowers demands on both working capital and

manufacturing space.

Reginald R. Eklund, President & CEO

Nacco Materials Handling Group


DEMAND FLOW® TECHNOLOGY – BUSINESS STRATEGY

Demand Flow® Technology – Business Strategy er den førende hands-on workshop, som lærer deltageren en systematisk proces til, hvorledes man transformerer en virksomhed til en DFT virksomhed. Workshoppen er bygget op som en vekslen imellem teori om værktøjer og metoder, som straks afprøves i praksis under selve workshoppen. På denne måde opnår deltagerne hands-on erfaring med DFT-implementering i et lukket og ”ufarligt” miljø, inden de går hjem og arbejder med DFT i deres egen virksomhed.


Workshoppen giver et grundigt indblik i alle områderne af DFT og kan virke som et fælles fundament til, hvorledes man opbygger en kultur omkring hastighed og reaktionsevne, som kan måles direkte på bundlinjen – igennem en total involvering fra hele virksomheden. Workshoppen vil belyse nogle af de største udfordringer som virksomheder står overfor dag: udsving i kundebehov, lange gennemløbstider, lange cyklustider, store kapitalbindinger, utilstrækkelige udnyttelsesgrader på maskiner og udstyr, flaskehalse, kunder, der kræver konstante prisreduktioner og evigt hurtigere reaktionstid – og vil komme med løsninger på disse.


Deltagerne i denne workshop lærer konkrete teknikker og værktøjer, som sætter dem i stand til at:


  • Designe og indgå i implementering af flow og respons.

  • Strukturere forsyningskæder og indgående logistik til at understøtte faktisk kundebehov.

  • Udvikle og implementere strategier for fremtidig udvikling af Supply Chain med henblik på reducerede kapitalbindinger og kundebehov.

  • Forstå optimal integration med udvikling og produktdesign – som understøtter kundekrav om hurtig reaktionsevne.

  • Påbegynde Flow Based Costing™ – principper til omkostningsstyring og øget beslutningsstøtte.

  • Udvikle og gennemføre daglige præstationsmålinger og forbedringer heraf.

  • Udvikle fleksibilitet i medarbejderstyrken og kompensationssystemer, der understøtter den kundebehovsdrevne virksomhed.

  • Principper for kapacitetsplanlægning og behovsudjævning Sequencing for Balance.


” Deploying the principles of Demand Flow®

Technology gives Southco a succesful path

to excellence in quality and unsurpassed c

ustomer response. The implementation of

DFT encouraged our workforce to become

vital tools in the succes of Southco. DFT

makes for happy and loyal employees and

customers ... and wins awards from industry

observers.

Andrew Molloy – Managing Director, Southco


Varighed

4 dage

bottom of page