top of page
MGL1043-scaled.jpeg

Picture Copyright © Triax A/S

TRIAX

TRIAX SKABER RESULTATER MED MAESTRO

Triax havde vind i sejlene men manglede styring og overblik for at udnytte potentialet i væksten. Et samarbejde med Maestro  Business skabte motivation, overblik og effektivisering i produktionen.

Med vækstrater på 20-30% om året gennem en årrække gik det egentlig fantastisk godt for Triax A/S. Men succesen havde en slagside. Kun ca. 60% af de bestilte varer blev leveret til aftalt tid.  Desuden var antallet af reklamationer uacceptabelt stort, så ud over restordrer havde man også problemer med kvaliteten. Og som en direkte følge heraf bugnede det med råvarer og mere eller mindre færdige produkter i produktionslokalerne. 

Tanken om at bygge en ny og større fabrik havde ”spøgt” et stykke  tid, da man begyndte at diskutere, hvad der skulle ske. For noget  skulle der ske. 

Et samarbejde med Maestro Business resulterede i et nyt styringskoncept i produktionen, som har givet resultater på bundlinjen. 

– I dag leverer vi over 98% af varerne rettidig. Antallet af reklamationer er halveret. Gennemløbstiden er reduceret fra 30-45 dage til  tre-fem dage. Vores lagerbinding er skåret ned med 40% svarende til 10 mio. kr., og fordi vi nu har langt færre varer stående, har vi frigjort næsten 50% af kvadratmeterne i produktionslokalerne. Og sidst – men ikke mindst – har vi øget produktiviteten med 25% uden at øge antallet af medarbejdere, fortæller fabrikschef Claus  Lundø og tilføjer: 

– Hovedgevinsten, vi har opnået, er en markant forbedret leveringsevne. Som en ikke uvæsentlig sidegevinst har ændringerne i 
produktionen betydet en besparelse på 2,7 mio. kr. i sidste regnskabsår og 1,7 mio. kr. til dato i indeværende regnskabsår. Beløb, som ryger direkte ned på bundlinjen.  

1.800 varianter af skabe  

At det var styringskonceptet og ikke maskinparken, som var problemet, stod hurtigt klart for alle parter. 

– Vi besluttede at koncentrere indsatsen om den ene af de tre fabrikker, vi har her på adressen. Nemlig den, som producerer skabe.
Produktionen af skabe er den mest komplekse af de tre. Vi producerer næsten 1.800 varianter af skabe, og selv om 90% af salget ligger på under 10% af disse, så køber kunderne det hele, hvilket vi selvfølgelig skal kunne håndtere. Derfor var holdningen:  ”Kan vi opnå de ønskede forbedringer i skabsproduktionen, vil det  være nemt at implementere dem på de to andre fabrikker”, siger  Claus Lundø.   

Claus Lundø

Claus BW.jpg

”Antallet af reklamationer er

halveret. Gennemløbstiden er reduceret

fra 30-45 dage til tre-fem dage. Vores

lagerbinding er skåret ned med 40% svarende

til 10 mio. kr., og fordi vi nu har langt færre varer

stående, har vi frigjort næsten 50% af kvadratmeterne

i produktionslokalerne. Og sidst, men ikke mindst,

har vi øget produktiviteten med 25%. 

Claus Lundø, Fabrikschef 

Triax A/S

Én ad gangen  

Hvor man før kørte eksempelvis 100 enheder igennem ad gangen, kører man nu kun én igennem ad gangen. Tidligere havde man hele tiden 100 enheder stående i kø, og det kunne betyde, at et skab varen uge om at komme igennem stans, buk, svejs osv. Nu tager hver del ét-to minutter. 

– Tidligere lavede vi samme fejl 100 gange, før vi opdagede den. Nu opdager vi den med det samme og laver den kun én gang.  Det betyder mindre spild. Og takket være den nye celleopbygning slipper vi for at køre varerne rundt på paller fra afdeling til afdeling,  forklarer Claus Lundø. 

Umiddelbart var bl.a. medarbejderne i montagen lidt skeptiske  over for det nye koncept men var med på at prøve det. 

– Og ”heldigvis” blev der lavet en fejl på det første skab, de skulle  montere. Den blev selvfølgelig opdaget med det samme, og så for-stod folkene straks, hvad det hele handlede om, siger Claus Lundø. 

Styr på ventetiden  

Generelt var ventetid et stort problem. Også i salgsafdelingen. En  ordre var tidligere op til en uge undervejs fra salg til planlægning.  Nu går der kun én dag, og ofte lander en ordre ved en maskine  samme dag, ordren er indgået. Produktionsstyringen foregår ved hjælp af papirer i fem forskellige  farver – én farve for hver dag.  

Gennemskuelighed  

– Vi har fået en gennemskuelighed, vi aldrig har haft før. Nu kan vi hurtigt se, hvor en ordre er, hvad der mangler at blive lavet osv. og medarbejderne kan nemt følge med i, om de er med eller lidt  bagefter med deres arbejde, fortæller logistikchef Kim Jespersen. 

For fabrikschef Claus Lundø har Maestro-forløbet betydet en stor  lettelse. 

– En tur rundt i produktionen tager 10 minutter, så har jeg det  fulde overblik, siger han. 

I planlægningsafdelingen styres indkøb fra særlige tavler, der giver  overblik over, hvad der skal købes ind og hvornår. 

– Siden vi begyndte at disponere ud fra tavle-princippet, har vi ikke manglet så meget som en skrue eller møtrik, fastslår logistikchef  Kim Jespersen. 

Opfølgning efter 2 år

Triax har fastholdt de gode resultater de skabte i samarbejdet med Maestro:

  • I dag leveres fortsat over 98% af varerne rettidig. 

  • Antallet af reklamationer er halveret. 

  • Gennemløbstiden er reduceret fra 30-45 dage til tre-fem dage. 

  • Lagerbinding er skåret ned med 40%. 

  • Næsten 50% af kvadratmeterne i virksomheden er blevet frigjort. 

  • Produktiviteten er øget med 25% uden at øge antallet af medarbejdere.  

... og måske vigtigst. Medarbejderne fortsætter med at forbedre virksomhedens resultater med de metoder de har lært under forløbet.

bottom of page