top of page
Trelleborg14_okt_2014_HQ_016.jpg

TRELLEBORG SEALING SOLUTIONS

Picture Copyright © Trelleborg AB

DEN GODE VIRKSOMHEDSKULTUR   

BLEV KICKSTARTET

Trelleborg Sealing Solutions kæmpede med en hård omgangstone og en sejlivet gammel værftskultur blandt medarbejderne.  Det spændte ben for en moderne performancekultur og de mål, som topledelsen havde sat for arbejdsmiljøet. Det spændte også  ben for medarbejdernes eget ønsket om at blive inddraget. En  gennemgribende kickstart af mindsettet i hele organisationen har sendt virksomhedskulturen på rette kurs. 

Trelleborg Sealing Solutions i Helsingør har igennem mere end 50  år været markedsledende inden for produktion af højteknologiske  tætningssystemer til industrien. I omegnen af 430 medarbejdere  bidrager med stort fagligt engagement til Trelleborg-koncernens  danske produktions stærke økonomiske resultater og positive udvikling. Men under overfladen har der gennem mange år også hersket en hård omgangstone og mistro – både medarbejderne  imellem og mellem ledelse og produktion. Ikke ligefrem de bedste vilkår for at nå en erklæret målsætning om at blive den bedst  placerede industriarbejdsplads i ”Great Place to Work®” inden for  en nær årrække. 

Trine Søby Jacobsen

TRINE.jpg

” Maestro har været meget eksplicitte

i deres måde at tale med medarbejderne

på, og det har bare virket. I starten var de

fleste meget frustrerede, da deres sædvanlige

mindset blev pillet fra hinanden for bagefter

at blive bygget op igen. Men det har virkelig

kickstartet en kulturændring her.  

Trine Søby Jacobsen, HR Manager   

Trelleborg Sealing Solutions A/S

Et opgør mod værftskultur  

Trine Søby er HR Manger hos Trelleborg Sealing Solutions og har fulgt den haltende virksomhedskultur på tætteste hold gennem  mere end 3 år:

– Helsingør er en gammel værftsby, med alt hvad det indebærer  af gamle fagforeningsdyder. Der var mange historier, som gik i arv  her på Trelleborg, på trods af at de ikke var underbyggede. Der opstod lidt for ofte en ”dem mod os stemning”, hvor brokkehovederne fyldte for meget. Vi havde i den grad brug for nogen udefra til at løfte os til et nyt niveau og kickstarte kulturen. Vi vidste, at vi ville noget andet, men evnede ikke selv at skabe forandringen. Vi  flytter i nyt domicil i 2020, og det er en god anledning til at gøre op med de ting, der ikke fungerer. Hvis man ønsker at tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere på markedet, dur det ikke med en negativ omgangstone. Heldigvis har vi en meget engageret topledelse, som stod bag ønsket om et serviceeftersyn af kulturen her. Vi ønskede fokus på kommunikationsformen, hvordan man lærer af fejl – både egne og teamets, hvordan man holder hinanden op på aftaler og tager ansvar – ikke kun for eget område men for hele vores virksomhed. Der var nok at gå i gang med. Men vi tror  helt grundlæggende på, at glade medarbejdere også er effektive medarbejdere – og at de bare har en federe hverdag. 

Jesper Luja Thomsen tiltrådte som General Manager i 2016 og bemærkede som noget af det første den manglende performance

kultur i den gamle virksomhed.

 

– Det var åbenlyst, at der herskede  en gammeldags værftskultur og en hård omgangstone. Hvordan vi  præsterede, var ikke noget man talte om eller værdsatte. Trelleborg er verdens bedste til at lave tætninger, og vi har ikke oplevet  en ”burning platform” siden krisen i 2009. Forretningen trillede  bare derudaf, men det gør den jo sjældent for evigt, fortæller  Jesper Luja Thomsen, som efter et halvt år i direktørstolen havde  det første møde med Maestro Business.  

– Jeg har tidligere arbejdet sammen med nogle af de mere – om  jeg så må sige – forkromede konsulenthuse. Det er dygtige folk med masser af omfattende analyser og handleplaner, men det blev  bare for teoretisk for os. Maestro kom med overskriften ”Præstationskultur”. Der var substans i det, de kom med – der  var håndgribelig og direkte erfaring, og det var operationelt og tilgængeligt. Der var fra starten en god kemi, og vi kunne høre, at de talte et sprog, som vores medarbejdere forstod. De er selv erhvervsfolk med en hands-on tilgang, og det mærker man. 

Jesper.jpg

Jesper Luja Thomsen

Fra ”Os og Dem”-kultur til en præsterende ”Vi”-kultur  

Igennem 2017 har samtlige ledere og medarbejdere i hele organisationen været igennem min. 5 dages træning med Maestro Business. Der er arbejdet med mindset, ansvar, kollektiv læring, konstruktiv dialog og kommunikation m.m. Det, at alle medarbejdere har et fælles billede og sprog, og dermed det samme udgangspunkt, for den videre kulturrejse, har stået højt på dagsordenen i forløbet. Dette fælles udgangspunkt er bl.a. noget  af det, som skal bidrage til at erstatte den gamle ”Os og Dem”-kul-tur med en ny ”Vi”-kultur, hvor præstation og tvær-organisatorisk samarbejde er fremherskende. 

– Det har på alle måder været svært at komme i gang med dette  kæmpe projekt i et af vores travleste år nogensinde. Men det er  endt med at blive en succeshistorie! En del medarbejdere var ikke vilde med at skulle af sted i starten. ”Hvordan får vi dog tid” og ”Ja  ja, så prøver vi det” og ”Kan vi ikke bare få lov at passe vores arbejde” hørte vi mange gange. Men efter første træningsrunde kunne langt de fleste heldigvis ikke vente med at skulle i gang med anden  omgang. Maestro har udvist en kæmpe gejst og fleksibilitet gennem hele projektet og har fx trænet natholdet om natten. De har været meget eksplicitte i deres måde at tale med medarbejderne  på, og det har bare virket. I starten var de fleste meget frustrerede,  da deres sædvanlige mindset blev pillet fra hinanden for bagefter at blive bygget op igen. Men det har virkeligt kickstartet en kulturændring her. Og kultur er mega svær at ændre, fastslår Trine Søby,  og fortsætter:  

– Noget af det stærke ved Maestro’s koncept har bl.a. været, at det er så praktisk anvendeligt – ikke kun i arbejdssituationer men også i privatsfæren. Mange af vores medarbejdere har ikke en akademisk uddannelse. Dét med at de kan forstå det og bruge  det i mange sammenhænge – dét er en stor styrke. Arbejdet  med Lærings- og Ansvarsmodellerne har synliggjort for alle, hvor vigtigt det er at kunne give slip på de ting, man ikke kan ændre  på; en moderne pyt-knap og en accept af de præmisser, som vi nu engang er underlagt. 

 

Praktisk forankring nedbryder siloer  

Netop anvendeligheden i konceptet kan Quality Control Manager Hans Lyster nikke genkendende til:  

– Jeg har i min afdeling haft stor glæde af at få nogle værktøjer, der var nemme at bruge. Jeg har arbejdet meget med foran-
dringsledelse tidligere og kender værdien af en fælles ånd, kultur og sprog på tværs i organisationen. Og i min rolle som chef for  kvalitetskontrol er det vigtigt at kunne arbejde på tværs for at finde de rigtige årsager og problemløsninger, når ting ikke fungerer.  Tidligere oplevede jeg en tendens til, at vi her på Trelleborg var mere siloopdelt, hvor man suboptimerede sin egen afdeling for at nå sine mål. Kulturen matchede ikke den fleksibilitet i samarbejdet, som kræves i en moderne virksomhed. I dag skal de faglige kompetencer spille sammen med de menneskelige relationer, og det lærer man ikke nødvendigvis, når man uddanner sig til ingeniør. I kvalitetsafdelingen har vi ifm. Maestro’s forløb brugt meget tid på at arbejde med Konstruktiv Konfrontation™ og de mekanismer, der har indflydelse på, hvordan man kommunikerer med kolleger på  tværs af niveauer. I dag bruger vi Maestro’s principper vedr. Læring og Ansvar aktivt i hverdagen. Jeg mærker, at de giver værdi, fordi vi  kan se, at de skaber resultater. Alle mine medarbejdere er kommet tilbage fra træningen og har været optændt af den hellige ild og bruger ordene i hverdagen. Jeg oplever en stor tilfredshed ifm. vores korte daglige møder, hvor alle nu taler samme sprog. Alle har hørt det samme, og det skaber en forståelse for, at forandringerne er legitime. Og så er det også min klare oplevelse, at det betød meget, at vi havde en samlet topledelse som stod bag tiltaget. Holdningen var fra start, at alle skulle have en chance, men ikke at  alle nødvendigvis var med, når vi kom ud på den anden side. Nu skal vi bare holde momentum, og vi er på rette vej. Maestro har i hvert fald gjort, hvad de kunne.  

Fælles ansvar for samarbejde og præstationer  

Ihsan Tümtürk, som har arbejdet som maskinoperatør hos Trelleborg  i 16 år, husker

sin første reaktion på at skulle af sted på træning: 

– Jeg tænkte, at det nok blev lidt småkedeligt ligesom de andre kurser, jeg har været på.

Men dette var helt anderledes – det var bare rigtigt, rigtigt godt! Underviserne var dygtige

fortællere, som  talte meget i billeder. Vi har altid lavet produkter i høj kvalitet, men i dag er

der meget bedre samarbejde i afdelingen. På en måde kan man sige, at vi er blevet mere voksne mennesker, som tydeligt hjælper og bakker hinanden op. Vi gør hinanden bedre. Før i tiden  skulle vi have fat i vores værkfører eller formand hver gang, der dukkede et problem op. I dag bruger vi Maestro’s værktøjer i gruppen og samler op og finder en løsning sammen. Vi har ikke alene fået og taget mere ansvar for det, vi selv laver, men også for vores  kolleger. Vi løser det i gruppen i stedet for at sprede det udad.  Der vil altid være nogle, der brokker sig, men der er blevet færre.  I dag ser jeg mange flere glade ansigter, og der er en god stemning her. Og så kan jeg hilse på mange flere ved navn fra de andre afdelinger, det giver også en tilfredsstillelse i hverdagen”, fortæller Ihsan Tümtürk, som bakkes op af Trine Søby:

”Maestro Business har været fantastiske til at håndtere og konfrontere ikke-konstruktive medarbejdere. Brokkehovederne har ikke kunne komme med  noget, som underviserne ikke havde set før. Maestro har i den grad fået folkene med sig og har fået lukket ned for rigtigt meget brok. Og det er min oplevelse, at 80-90% af medarbejderne har købt ind  på de nye ideer. Det har ikke bare været 5 træningsdage. Der har  hele tiden været noget at glæde sig til og arbejde med undervejs. Det er fedt at opleve, at kolleger i dag tør stille sig op og sige

”Jeg  aner ikke, hvad I brokker jer over. Ved I slet ikke, hvor fantastisk I  har det?” Der har også været en masse læring i det for ledelsen,  som er blevet mere opmærksomme på, hvad vi mangler at gøre  eller forstå. Maestro har været super gode sparringspartnere i den  proces og har løbende justeret forløbet efter vores behov. Nu tør  alle tale åbent om, at vi vil det bedre, og at vi ikke finder os i brok.  Vi var ganske enkelt ikke nået hertil uden Maestro – ihvert fald  ikke på den forholdsvise korte tid, og vi havde stået meget svagere uden det kick, de har givet os. Det, der også er ret stærkt ved  Maestro’s forløb er, at det ikke kræver deres tilstedeværelse for at leve videre, når hverdagen indtræffer igen. Selvfølgelig kræver det fokus fra os alle, men værktøjerne er – efter lidt træning – lette at  bruge og gøre til en del af dagligdagens systematik.”  

Mission Completed  

Jesper Luja Thomsen er også ovenud tilfreds med det omfattende kulturforløb, som Maestro har ført Trelleborg Sealing Solutions  igennem.  

 

– Maestro har til fulde levet op til de aftaler, vi lavede fra start. De har haft en super god forståelse for vores situation, og vi har kun mødt gode og engagerede trænere. Hele forløbet har synliggjort for alle medarbejdere, at en sund og økonomisk veldrevet virksomhed er en forudsætning for, at der er jobs. Tidligere oplevede vi mere en holdning om, at det var en ret at være her. Jeg tror, at  det er gået op for mange, at det ikke er en selvfølge at være en del af teamet her. Der kræves noget af den enkelte, og det er en sund indstilling på alle fronter – at man skal gøre sig umage for at være en god holdspiller – og man skal stille krav til sig selv men også til sine kolleger og ledere. Vi satte fra start en vision op på, hvor vi ville hen, og de mål har vi nået. Det her var noget, vi skulle  være fælles om, på tværs af dag-, aften- og nathold, personalegrupper osv. Og det er lykkedes perfekt. Vi har netop gennemført en Engagement Survey, som viser en øget tilfredshed blandt  medarbejderne, ligesom vores seneste julefrokost og sommerfest  havde flere tilmeldte en nogensinde før. Det taler jo lidt for sig selv. Det ene af vores mål har bl.a. været at blive den højest placerede  industriarbejdsplads i Great Place to Work® inden for en årrække.  Det mål er pludselig inden for rækkevidde nu. Så jeg kan kun sige mission completed.  

Opfølgning efter 2 år

2 år efter at Trelleborg investerede i at opbygge en ny præstationskultur kunne de konkrete forretningsresultater opgøres til:

  • Antal reklamationer -50%

  • Restordre -50%

  • Produktivitet +16% forbedring

  • Fravær -50%

  • Medarbejdertilfredshed index 70 til index 83

… og Trelleborgs rejse fortsætter. Mission still completed!

tss 120920 047.jpg
Ishan.jpg

Ishan Tümtürk

Om Trelleborg Sealing Solutions  

Trelleborg er en global industrigruppe, hvis førende position på markedet er baseret på avanceret polymerteknologi og dybtgående know-how. Trelleborg udvikler højtydende produkter som tætner, dæmper og beskytter under krævende industrielle forhold. Gruppen har en årlig  omsætning på omkring 31 milliarder SEK i mere end 40 lande og beskæftiger 5.800 ansatte.  

Trelleborg Sealing Solutions har over 27 fabrikker strategisk fordelt på fire kontinenter. Fra den danske afdeling leveres komplette tætnings-  og lejeløsninger til alle applikationer. Trelleborg leverer tætningsløsninger til bl.a.: Mobil og stationær hydraulik, pneumatik, olie og gas, vind, automobil, fødevareindustri, farmaceutisk industri, skibe og offshore.  

bottom of page