top of page

JUAL GROUP

SELVINDSIGT OG PSYKOLOGISK SIKKERHED SOM KONKURRENCEPARAMETER

Hos JUAL i Juelsminde har arbejdsglæde altid været fundamentet for al udvikling. Maestro satte turbo på trivslen og samarbejdet med et træningsforløb i personlig lederskab og menneskets psykologi. 

JUAL har siden 1960’erne udviklet sig fra en enkeltmandsvirksomhed til en større koncern, som er markedsledende inden for tag- og facadetilbehør. De i dag ca. 300 medarbejdere, fordelt på flere selskaber, nyder godt af de stærke værdier, som gennemsyrer organisationen, og hvor trivsel og tryghed prioriteres som basis for performance og resultater. 

Maestro er en innovativ træningsvirksomhed, der adskiller sig fra traditionelle kursus- og konsulentvirksomheder ved at fokusere på samtidig udvikling af både faglige, teknologiske og sociale kompetencer. Med et Maestro-forløb styrkes medarbejderes og lederes evne til at indgå i tillidsfulde og trivselsbaserede samarbejder, hvilket er afgørende for en succesfuld og produktiv arbejdsplads.

 

Anders Kjær Jørgensen er hovedaktionær og Adm. Direktør i JUAL Group, og er 2. generation i virksomheden. Han er derfor vokset op med en kultur, hvor man passer godt på medarbejderne, også uden for arbejdstiden:

 

- Det ligger helt klart i vores DNA. Da min far i sin tid stiftede virksomheden, havde han mange unge mennesker, der kom efter skole og arbejdede på akkord. Han motiverede dem til at arbejde hurtigt, for hvis de kunne blive færdige klokken halv fire i stedet for klokken halv seks, så kunne de gå ind i frokoststuen og få en tår at drikke og spille kort i stedet for. Der har altid været den tilgang, at vi skal give den gas, for vi skal nå vores mål, men vi skal fandme også huske at hygge os sammen! Min mor har stået for de mere bløde værdier, om det så har været at tage med til læge eller at lægge øre til kærestesorger. Det har altid været helt grundlæggende at vores medarbejdere skulle have det godt! I dag er jeg selv direktør her, og det er enormt vigtigt for mig at mine medarbejdere trives og er informerede om, hvad der foregår og hvorfor vi træffer beslutninger, der kan have konsekvenser for dem. Vi er meget generøse med fælles oplevelser og rejser, fysisk træning i arbejdstiden og personalefester. Og det er ikke for at blive glade, men for at fejre at vi er glade, fastslår Anders Kjær Jørgensen.

DSC07607-Anders.jpg

” .. vi ønsker at folk

primært vælger at være

her, fordi de kan lide det og

køber ind på vores stærke

og gode medarbejderkultur.

Anders Kjær Jørgensen

Adm. Direktør

JUAL Group

Arbejdsglæde på tværs af forskelligheder

I 2018 ansatte JUAL GROUP Christina Roslyng som HR-partner, men med den lidt atypiske vinkel at hun ikke skulle beskæftige sig med ansættelsesvilkår og jura. Hendes opgave er alene at sikre, at medarbejderne føler sig godt tilpas i deres hverdag og stoler på deres kollegaer og ledere.

 

- Jeg arbejder med disc-analyser og personprofiler som basis for bedre kommunikation, bedre samarbejde og dermed bedre præstationer. Der er stor forskel på vores handlemønstre alt efter om man er nytænkende og udadvendt eller kontrolleret og tilbageholdende. Alle medarbejderne fik derfor kortlagt deres personprofil, og disse er i dag integreret visuelt i alle vores afdelinger, hvor de hænger synligt fremme på gange og kontorer. Det har været med til at øge forståelsen og tolerancen overfor hinanden, når vi synliggør vores forskelligheder på den måde, forklarer Christina Roslyng.

Det øgede fokus på handlemønstre og persontyper blev godt modtaget blandt medarbejderne. Dette førte til en videreudvikling af denne strategi, da JUAL indgik en aftale med Maestro Business om et tilpasset træningsprogram. Formålet med programmet var at bygge videre på fundamentet lagt af Christina Roslyng, med et yderligere fokus på praktisk forståelse af menneskelig psykologi.

DSC07413-Roslyng.jpg

” .. Psykologisk tryghed

bidrager til udvikling

og er meget

performanceoptimerende.

Christina Roslyng

HR-partner

JUAL Group

- I første omgang sendte vi alle produktionsledere på et 6-dages træningsforløb hos Maestro. Rigtig mange kom tilbage og syntes at det var meget, meget inspirerende på et dybere menneskeligt niveau, og helt anderledes end de gængse kurser, der munder ud i et certifikat. De havde fået baggrunden for menneskets psykologi omkring samarbejde, og hvorfor nogle samarbejder, fungerer bedre end andre. I mit arbejde med personalet var dette next step i øget personlig indsigt, forklarer Christina Roslyng og fortsætter:

 

- Vores produktionsledere er jo fagligt meget kompetente, og mange er avanceret fra produktionsmedarbejder til afdelingsleder. Men det er jo ikke ensbetydende med, at man er en god personaleleder. Så på den måde var der også et behov for at klæde nogle af vores ledere på til deres opgave. Vi tror på, at gode ledere skaber gode medarbejdere og høj trivsel. Det personlige udbytte af forløbet var så markant, at ledelsen hurtigt kunne se en værdi i at give alle medarbejdere den samme indsigt. Vi ønskede at skabe et fælles sprog og fundament på tværs af hele organisationen ift. at kunne snakke om udfordringer, samarbejde og personligheder.

 

At det blev Maestro, der blev valgt som samarbejdspartner, bunder bl.a. i deres solide baggrund i industrien:

 

- Det var afgørende, at de var branchekendte og havde en baggrund i industrien. De kunne relatere til den hverdag vi har, og kommer med viden som er bygget på en platform af deres egne erfaringer. De kan sætte noget praktik på deres teorier – og så er de nogle rigtigt flinke mennesker, det betyder bestemt også noget, fortæller Anders Kjær Jørgensen, og Christina Roslyng tilføjer: 

 

- De var meget i øjenhøjde. Og sådan er vi nok også som virksomhed: I øjenhøjde med hinanden.

Psykologisk tryghed som grundlag for performance

Under Maestro-forløbet har der været et afgørende fokus på betydningen af at skabe psykologisk tryghed og et miljø, hvor teams kan samarbejde og udvikle sig uden utryghed. Det har været et skridt mod performance og udvikling, hvor medarbejderne ikke blot kan trives, men også tør bringe deres fulde potentiale i spil.

 

Christina Roslyng er tidligere landsholdsspiller og nuværende People&Culture manager for Kvindelandsholdet i håndbold. Hun bruger meget aktivt sin erfaring med trivsel og motivation som afgørende faktorer for succes, og understreger betydningen af at skabe psykologisk tryghed både i sportsverdenen og i virksomhedsregi:

 

- Både i sportens verden og i en virksomhed er det utroligt vigtigt at skabe psykologisk tryghed. At man tør sige sin mening og ikke er bange for at dumme sig og blive udstillet. Det er noget som jeg arbejder med i mit arbejde her hos JUAL Group og i mit arbejde med sportsfolk. Psykologisk tryghed bidrager til udvikling og er meget performanceoptimerende. Gennem Maestro-forløbet er jeg selv blevet meget mere opmærksom på, at man som leder har afgørende indflydelse på den psykologiske tryghed i afdelingen. En leder, der fx er nysgerrig og ydmyg overfor spørgsmål, undren, fejl eller nye ideer og er autentisk i sin tro på at alle har gode intentioner, øger efter min mening den psykologiske tryghed. Derudover handler det jo også meget om kulturel ledelse. Hvis man vil have en rolig afdeling, så skal man selv være i ro. Hvis man har en indre uro, eller man er stresset, så smitter det jo helt sindssygt, fastslår Christina Roslyng.

Styrken i metaforer og illustrationer

Maestro benytter ofte illustrationer, billedsprog og metaforer for at skabe en fælles forståelse af abstrakte psykologiske mekanismer. En sådan metafor er eksemplet med "Sort støv", der repræsenterer negativitet, som spreder sig, i form af kritik, klager, rygter og konflikter og underminerer tillid og trivsel blandt kolleger og forpester arbejdspladsens kultur. Denne stærke metafor hjælper medarbejderne med at identificere og kommunikere dette problem, hvilket i sidste ende fører til en større indsats for at bekæmpe negativitet og fremme et positivt arbejdsmiljø. Og det vakte genklang hos JUAL Group.

 

- Mit indtryk er, at vi er blevet mere bevidst om vores eget bidrag til kulturen her, og hvad vi kan påvirke eller ikke påvirke, og dermed heller ikke bruge energi på. Der er helt klart nogen, der har fået en aha-oplevelse og har indset, at de har været med til at sprede ”sort støv”. Og jeg er ikke stødt på nogen, som ikke har været begejstret og følt, at vi alle har fået mere indsigt. Og det var præcis dét, der var formålet: At give alle mulighed for at blive klogere på sig selv, på hinanden og på menneskets psykologi, fortæller Christina Roslyng.

Zeb Hvidtfeldt er ansat i produktionen i JUAL-Rooftec-divisionen og har fået en helt ny selvindsigt med fra forløbet:

 

- Jeg synes det var spændende allerede dengang hvor Christina begyndte at lave personprofilerne. Og nu har vi så fået en overbygning på det, som forklarer hvorfor folk er som de er, inkl. mig selv. Hvilke forcer jeg har, og hvad jeg skal øve mig mere i. Jeg kan i hvert fald mærke, at vi alle er begyndt at tænke mere over, hvordan man henvender sig til forskellige mennesketyper, og jeg bruger det også i min fritid som fodboldtræner. Nogle typer kan man godt drille eller provokere lidt, imens andre skal gribes anderledes an. Jeg kan godt selv være sådan en, der afbryder eller er lidt for pågående nogle gange. Nu er jeg blevet mere opmærksom på også at lade andre folk snakke en gang imellem, fortæller Zeb Hvidtfeldt med et smil, og fortsætter:

DSC07521-Zep.jpg

” ... vi alle er begyndt

at tænke mere over,

hvordan man henvender sig til

forskellige mennesketyper.

Zeb Hvidtfeldt 

Produktionsmadarbejder

JUAL Group

- Jeg er sådan én med masser krudt i røven, men jeg synes Maestro viste det på en god og inspirerende måde. De små sidespor, som de ofte lavede, var altid en parallel til det, de snakkede om. Det gav en bedre billedforståelse af hvad de mente, så det ikke bare var tung teori i en lang bane. Og nogle af dem, der ikke plejer at sige så meget, begyndte også lige så stille at byde ind. Generelt så virkede Maestro bare meget troværdige og byggede hurtigt tillid op, som gjorde at folk lyttede og forstod budskabet. På vores seneste morgenmøde var der fx nogle, der lige skulle lufte et eller andet, og det hele blev lidt for negativt. Det blev straks kommenteret af andre, som huskede dem på at sprede lidt positivitet også. Hvad gik f.eks. fint i går, og hvad gik ikke galt? Så begynder folk at smile og grine lidt, og der var en god stemning, da vi gik ud fra mødet.

 

Trivsel som konkurrenceparameter
Hos JUAL Group laves der af princip ikke traditionelle trivselsmålinger, ud over en APV hver tredje år.

- Vi er meget, meget lidt KPI-drevet. Vi bruger ikke ressourcer på at måle på trivsel. Vi vil hellere bruge ressourcerne på at skabe aktiviteter, som kan være med til at skabe trivsel. Hver fjortende dag eller hver tredje uge har jeg møde med de forskellige afdelingsledere, og hver eneste gang er trivsel på dagsordenen. Det er meget bedre at afdelingslederen går ud og taler 1:1 med medarbejderne, og tager temperaturen på trivslen. De kender medarbejderne allerbedst, og kan godt fornemme, når der er noget på spil, fortæller Christina Roslyng og uddyber:

 

Vi har mange medarbejdere med lang anciennitet, og har ikke ret stor udskiftning. Folk er glade for at være her fordi vi giver noget særligt ud over at være en arbejdsplads, hvor man får løn for at være. Vi sørger hele tiden for at tilbyde noget add-on. Og der er ingen tvivl om, at det her træningsforløb er en attraktiv add-on, fordi det også kan bruges uden for arbejdstiden. Et truckcertifikat kan du fx kun bruge på dit arbejde. Dette er et selvudviklingsforløb, et sprog du kan bruge som menneske, og som kan gå langt ud over dit arbejde. Det er præcis sådan noget, som er med til at gøre JUAL til et godt sted at være.

 

Som direktør og virksomhedsejer er Anders Kjær Jørgensen enig i, at forløbet er et konkurrenceparameter på linje med løn:

 

- Vi ønsker ikke at konkurrere på lønnen. Selvfølgelig skal folk have en god og anstændig løn. Men vi ønsker at folk primært vælger at være her, fordi de kan lide det og køber ind på vores stærke og gode medarbejderkultur.

 

Styrkebaseret ledelse
Maestro Business har en unik tilgang til teamudvikling, ledelse og samarbejde, der bl.a. er kendetegnet ved en styrkebaseret tilgang. Et centralt element i denne tilgang er et bevidst fokus på at fremme forandring og forbedring ved at bygge videre på det, som teamet eller organisationen allerede er superdygtige til, og bruge det som en løftestang til at opnå endnu mere i fremtiden. 

 

JUAL Group er en veldrevet virksomhed med en lang succesfuld historie, som ikke havde behov for krisehåndtering eller en 'brændende platform' at reagere på. Samarbejdet med JUAL Group er et levende eksempel på, hvordan Maestro's metoder kommer i aktion.

 

Anders Kjær Jørgensen ser det ikke som en udgift af sende medarbejderne på et træningsforløb med et element af personlig udvikling. Det er tvært imod en investering i virksomhedens vigtigste ressourcer og en investering i fremtiden, som i sidste ende også kommer bundlinjen og aktionærerne til gode:

 

- Jeg kan se resultater, selvom de ikke kan måles direkte i produktivitet endnu. Målet er i virkeligheden heller ikke produktivitet, jeg måler på trivsel og arbejdsglæde. Jeg har snakket med rigtig mange medarbejdere, som har sagt at ”det her er det bedste, jeg nogensinde har været på”. Jeg har oplevet én, som er gået fra ikke at bryde sig ret meget om sin leder, til at sige ”jeg har sådan set verdens bedste leder”. Og det er flyttet qua at de begge har været igennem forløbet og fået større indsigt i menneskets psykologi og forskelligheder. Maestro formår at formidle stoffet på en spændende og meningsfuld måde, og tegner gerne ting så man forstår det. Og dét der kreative element i Maestro-forløbet, det må man ikke undervurdere. 

 

Maestro’s metoder er også stærkt samarbejdsorienteret. Ved at skabe dynamiske arbejdsrum fremmer de søgningen efter fælles mål og overlappende ideer, hvilket styrker samarbejdsånden mellem forskellige afdelinger og medarbejdergrupper.

Anders Kjær Jørgensen bemærkede bl.a., hvordan Maestro's tilgang også har transformeret ledelsesgruppen:

 

De forskellige afdelingsledere havde nok en tendens til at se hinanden lidt som konkurrenter tidligere, og fokuserede primært på deres egne afdelinger. Gennem forløbet er de blevet tømret mere sammen i ledelsesgruppen, og har fået lyst til at udvikle på deres samarbejde og spille hinanden gode. Det er en af de helt konkrete værdier, vi har fået. Jeg er faktisk nok lidt positivt overrasket over, hvor mange der har sagt - undskyld udtrykket – ”hold kæft hvor er det godt det her”. For jeg har også prøvet at udbetale store bonusser og inviteret folk med til Mallorca, og det bliver de selvfølgelig også glade for. Men dét her, det er på niveau med begejstringen. 

 

Mere gruppe, mindre individ – større arbejdsglæde

Noget af det, som både Anders Kjær Jørgensen og Christina Roslyng lægger vægt på i beskrivelsen af deres samarbejde med Maestroer, at Maestro har udviklet på individet i gruppen og ikke på individet isoleret, og har forankret en fælles indsigt og et fælles sprog på tværs af koncernens medarbejdere:

 

- Jeg er ikke blevet bedre som individuel leder, men jeg er blevet meget bedre sammen med min ledergruppe. Jeg tror, at det enkelte team ude i produktionen er blevet endnu bedre, fordi alle bidrager. Jeg kunne godt tage en eller anden lederuddannelse og sige at jeg er blevet en dygtig leder, fordi jeg har fået nogle værktøjer. Men mine værktøjer virker ikke, hvis mit team ikke er med og vi løfter i fællesskab. Jeg har fået et bedre samarbejde med min direktion nu end jeg har haft tidligere, fordi vi har fået et fælles sprog, forklarer Anders Kjær Jørgensen og konkluderer:

 

- Som leder bliver jeg stolt når medarbejderne i kantinen snakker om hvor spændende det har været, eller at nogen har været rundt og sprede noget positivitet. Når en medarbejder kommer og siger: ”Det dér – det er det bedste, jeg nogensinde har prøvet”…. Det er altså bedre end at give dem 5 kr. mere i timen!

Om JUAL Group A/S

JUAL Group A/S er en dansk pioner inden for produktion af kvalitetstilbehør til tag og facade. Grundlagt i slutningen af 1960’erne, har virksomheden sin base i den idylliske by Juelsminde, men dens produkter og påvirkning strækker sig langt ud over Danmarks grænser.

 

Koncernen beskæftiger mere end 300 engagerede medarbejdere, der arbejder utrætteligt på at fremstille produkter af høj kvalitet. Deres produktportefølje omfatter alt fra bygningsprofiler til avancerede afvandings- og udluftningssystemer. Tagbrønde i rustfrit stål, som er designet til at være vandtætte direkte fra fabrikken, er en af deres signaturprodukter.

 

Virksomheden har altid haft en kultur af innovation. Et markant eksempel på dette er deres introduktion af tagpap og tagfolie på produkterne allerede i 1990’erne, en ændring, der revolutionerede byggebranchen.

bottom of page