top of page

Train the Trainer

Price

Efter aftale

Duration

Kundetilpasset

Tell me more

Train the Trainer


Har du nogensinde glemt, hvordan du skal køre på en cykel? Den hyppigste modstand mod forandring skyldes ikke, at mennesker ikke er motiverede, det skyldes derimod at indgroede vaner ikke længere understøtter organisationens mål og aspirationer. Et Train-the-Trainer forløb fokuserer på at forstå og yde den dybdegående træning, der skal til for at ”automatisere” ny og understøttende adfærd - og samtidig at aflære gammel adfærd, der ikke længere understøtter organisationen. Forløbet veksler imellem en grundig indsigt i de psykologiske aspekter i uddannelse vs. træning, både før, under og efter. Hvorledes accelereres læring og hvilke faldgrupper skal du undgå som træner (98% falder i)? Hvordan benytter du dig selv som et værktøj og som et middel til at drive forandring og adfærdsændringer, uanset om det er i 1-1 relationer, i mindre grupper eller i hele organisationen.

Train-the-Trainer er et kundetilpasset forløb, som, afhængig af organisationens konkrete udfordringer, kan vare imellem 4 og 15 dage. Fokus for forløbet er at give et praktisk fundament til at varetage organisationens træningsbehov mest effektivt.

Hvad lærer man på Train-the-Trainer? Deltagerne i denne workshop lærer konkrete teknikker og værktøjer, som sætter dem i stand til at:

  • Forstå og arbejde med læringspsykologi, coaching og modstand mod læring.

  • Håndtere forskellige læringsstile og at arbejde dybt i kompetence- og taxonominiveau.

  • Strukturere og systematisere træningen. Udvikle træningsmaterialer, best practices og ledelse af træningsopgaver på alle organisationsniveauer.

  • Øge deres egen gennemslagskraft og rækkevidde igennem stærke præsentations- og kommunikati- onsevner.


Hvilke resultater kan jeg forvente? Organisationer og teams som har Train-the-Trainer’s vil opleve:

  • Fastholdelse og ensretning af forandringsaktiviteter.

  • Procesforbedringer: Lean, Six Sigma, Performance Management, Safety etc. bliver fast- holdt og efterspurgt.

  • Stor uafhængighed fra eksterne konsulenter og træningsorganisationer.

  • Øget gennemslagskraft


Målgruppe

Medarbejdere, der arbejder med forandring.

Varighed

Fra 4 dage, afhængigt af konkret træningsbehov - aftales nærmere


bottom of page