top of page

Systematisk Procesoptimering

Price

Efter aftale

Duration

Kundetilpasset

Tell me more

Systematisk Procesoptimering

”80% af resultaterne stammer fra 20% af aktiviteterne” sagde Vilfredo Pareto i begyndelsen af forrige århundrede. I mange nutidige organisationer har man travlt med at optimere, uden at kunne måle en effekt af anstrengelserne. Systematisk Procesoptimering handler om at klæde virksomhedens medarbejdere på. De lærer at benytte systematik til at finde de få optimeringsområder der ikke kun skaber travlhed, men målbare bundlinjeresultater i organisationen.

Systematisk Procesoptimering er en 5 dages uddannelse. Den fokuserer på, hvorledes medarbejderne selvstændigt kan benytte systematik i valget af de mest frugtbare optimeringstiltag i eget arbejdsområde.Uddannelsen er udviklet i samarbejde med en række danske virksomheder.


Hvad lærer man på Systematisk Procesoptimering? Systematisk Procesoptimering lærer deltagerne hvordan man:

 • Ved hjælp af fakta udvælger de mest givende indsatsområder for forbedring

 • Forebygger og finder grundårsager, frem for symptombehandling

 • Konstant fokus på at gøre tingene: hurtigere, billigere og bedre

 • Fastholder forbedringer gennem standardiseret arbejde

 • Benytter simple værktøjer til at alle bidrager med (og opnår) viden og indsigt


Hvilke resultater kan jeg forvente? Uddannelsen som gennemføres i virksomheder, veks- ler mellem letfordøjelig teori og praktiske øvelser i virkeligheden. Efter uddannelsen vil du bl.a. opleve:

 • Medarbejderne vil deltage aktivt i – og efterspørger – løbende forbedringer

 • Stigende produktivitet

 • Øget individuel og team effektivitet

 • Reducerede kvalitetsomkostninger


Uddannelsen understøtter Modul 1, 2 og 4 i Maestro Academy’s industrilederuddannelse. Deltageren vil således få et indblik i de samme metoder, begreber og kompetencer som lederen opnår herigennem.


Kort om uddannelsen

Systematisk Procesoptimering giver deltageren indblik i en struktureret og disciplineret optimeringsmetodologi der, baseret på data og konkrete værktøjer, analyserer, måler og forbedrer en virksomheds præstationer. Efter uddannelsen vil deltageren være i stand til at indgå i projekter, hvis mål det er at skabe målbare og vedvarende produktivitetsforbedringer.

Forløbet kundetilpasses, men kunne varer 5 sammenhængende dage. Der lægges i uddannelsen meget stor vægt på at lære værktøjer og metoder ved at arbejde med dem i praksis. Uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Del 1 - Introduktion til procesoptimering – 2 dage

 • Forandring – ”hvem, mig?”

 • Værdi og værdiskabelse

 • Varians i processer

 • Struktureret problemløsning

 • Årsager vs. symptomer

 • Spild og spildformer

 • Kvalitet - hastighed – omkostninger

Del 2 – Løbende forbedringer – 2 dage

 • Standardiseret arbejde

 • Flow i processer

 • Visuel styring

 • Forebyg kvalitetsfejl

 • Overall Equipment Efficiency

Del 3 – Fastholdelse og eksamen – 1 dag

 • Fastholdelse - når løbende forbedringer bliver dagligdag

 • Eksamen


Sted

Efter nærmere aftale. Afholdes typisk i egen virksomhed


Opstart

Efter aftale

Varighed

5 dage.

Holdstørrelse

18-24 personer.

Sprog

Dansk undervisning og materiale.

Forudsætning

Der kræves ingen forudgående uddannelse. Det forventes at kursisten deltager aktivt, og som en del af forløbet indgår i et mindre forbedringsprojekt.

Certificering og Eksamen

Uddannelsen afsluttes med en test, der har til formål at give kursisten en opfattelse af eget niveau.


bottom of page