top of page

Indflydelse & Adfærd

Price

Efter aftale

Duration

Kundetilpasset

Tell me more

Indflydelse & Adfærd Hvor dybt kan du gå – kan du skabe varig ændring? Hvor stor er din rækkevidde – kan du yde indflydelse på én enkelt person eller på hele populationer?


Uanset om du har ansvaret for et lille team på seks mennesker, eller om du er ansvarlig for en organisation bestående af 7.000 personer, så er der mange resultater, som du kun vil kunne opnå igennem menneskelige adfærdsændringer. Mange organisationer oplever, at forandringsprojekter er svære at fastholde eller kræver et meget stort niveau af ”holden i hånden” efterfølgende. De oplever et forløb, hvor menneskene ved, hvad de skal gøre men ikke gør det. Ofte sker dette, fordi vi mangler de konkrete værktøjer og strategier til at skabe adfærdsændringer hos andre mennesker – og hos os selv.


Indflydelse & Adfærd er et ledertræningsprogram, der igennem velafprøvede og veldokumenterede metoder hjælper deltageren med med at øge sin egen indflydelsesevne.

Programmet er bygget op omkring best practices fra nogle af verdens bedste forandringsagenter og ledere i kombination med en solid fundering fra adfærdsøkonomi og socialpsykologi.


Forløbet

Under forløbet arbejdes der bl.a. med konkrete teknikker og værktøjer, som sætter deltageren i stand til at forstå hvilke faktorer, der påvirker menneskelig adfærd.


Deltageren trænes i at benytte strukturerede metoder til at gennemføre massive adfærdsforandringer – uafhængigt af deres formelle magtposition.

Når hovedårsagen til problemer er adfærd, er der sjældent én hovedårsag. Her arbejdes der praktisk med motivation og evne – personligt, socialt og strukturelt.


Resultater

Organisationer og teams ,som mestrer indflydelse, vil opleve, at de bliver i stand til at gennemføre hurtigere forandringer. Forandringer som bliver lettere at fastholde. Procesforbedringer, Performance Management, sikkerhedstiltag og strategiske initiativer bliver aktivt efterspurgt og fastholdt af organisationen.


Indflydelse & Adfærd muliggør opbygningen af bæredygtige og stress-frie præstationskulturer og øger motivation og arbejdsglæde i organisationer under kraftig forandring.


For den enkelte leder vil Indflydelse & Adfræd medføre større resultatskabelse og større personlig og professionel gennemslagskraft.


Målgruppe

Nye og erfarne ledere. Specialister, der arbejder med forandring.


Varighed

Efter aftale

bottom of page