top of page

Ansvar - et mindset

Price

Efter aftale

Duration

Kundetilpasset

Tell me more

Stop med at finde på undskyldninger, start med at tage ansvar

Organisationer, hvor ansvarligheden er lav, er organisationer, som er vanskelige at drive forbedringer og forandringer i. Det er organisationer, hvor mentale ressourcer spildes på brok og splid på bekostning af udvikling og fremdrift. Det er organisationer, som har vanskeligt ved at fastholde nye tiltag, og som hurtigt glider tilbage til “de gamle måder” at gøre tingene på. Det er organisationer, hvor niveauet af proaktivitet og ”forpligtelse til handling” er lavt.


Det er ikke dig, den er gal med, det er mig

Et nyligt gennemført studie tyder på, at problemet er omfattende og udbredt. Direkte anspurgt svarer 95%, at de oplever kolleger, som har en dårlig adfærd – f.eks. at de skyder skylden for problemer og udfordringer på andre, eller at de udviser passiv-agressiv adfærd. Af disse siger 1 ud af 3, at dette adfærdsproblem har været uændret i mere end 5 år. 94% mislykkes med at løse ansvarlighedsproblemer med deres kolleger, fordi de drager forhastede konklusioner om årsagen til disse. 3 ud af 4 tror, at kollegers dårlige adfærd skyldes motivationsproblemer – 90% ignorerer muligheden for, at manglende evner eller træning kan være en årsag.

3 ud af 4 siger, at kolleger, som ikke tager ansvar, skaber alvorlige problemer for virksomheden, for samarbejdet og for virksomhedens kunder.


Er ansvar den svære løsning?

At tage ansvar er et udviklingsorienteret og indadfokuseret mind-set – og et sæt af høje personlige standarder. Det er en måde at holde sig selv på rent mentalt. Men det er også svært – faktisk så svært at det er langt lettere at lade være, fordi der i et mindset, som ikke tager ansvar, altid implicit ligger, at ”det er de andre, der skal forandres – ikke mig”. Det er med andre ord bekvemt og ukompliceret at tilegne sig. Med dette mindset bliver jeg fastlåst og lægger løsningen i hænderne på andre mennesker. Jeg bliver så og sige et offer for mine egne fortællinger. Jeg bliver fanget og fastlåst. Mennesker, der tager ansvar, har evnen til at fokusere på ting, som de selv kan kontrollere, og som de selv kan påvirke, fremfor at spilde deres energi på ting, som ligger uden for deres kontrol.


Når mennesker vælger ikke at tage ansvar, så skyldes det indlærte vaner. De er – oftest ubevidst – blevet trænede til at vælge lette løsninger og er paradoksalt nok blevet belønnet for det. Det er lettere at sidde med en gruppe kolleger og brokke sig over ledelsen (let fordi ledelsen naturligvis ikke er i lokalet) og samtidig blive bekræftet af sine kolleger (belønning), end det er personligt at sige højt og tydeligt fra over for chefen eller kollegerne.


Deri ligger forandringsblokaden for, hvad kan jeg forandre, hvis tingenes tilstand altid skyldes... chefen... vejret... økonomien... regeringen... mine gener... min lærer... medfødte skavanker... ting som er blevet gjort imod mig... i fortiden... omstændigheder uden for min kontrol.


Deltagere

Ledere, teams og teammedlemmer der gerne vil gøre deres samarbejde og trivsel bedre.


Forløbet

Forløbet er workshopbaseret og har et meget stort fokus på kollektiv ændring af teamets fremadrettede samarbejdsform. Der arbejdes med at forstå hvorfra en brokkekultur stammer, hvilke formål den kan tjene, men samtidigt også hvor destruktiv den kan være. Under forløbet vil begrebet ansvar bliv flyttet fra et værdibegreb, til at blive en konkret og aktiv - og meget vigtigt - en fælles defineret adfærd. En adfærd som kan konstateres når den er tilstede og når den er manglende.


bottom of page